Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

83 Grunt Dobiáše Oulehlového

f 821a

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 142 Dobiáš vejš psaný koupil grunth ze čtvrtí roli od Jíry Ševčíkového za 20 zl.
Na kderýž jest vyplnil do letha [15]92 závdanku a peníze purkrechtní 5 zl a ještě dopláceti zůstává Jírovi Ševčíkovému 15 zl. Na to jest letha [15]93 zadržel 1 zl a ostatek od letha [15]94 pokládati má při Vánocích po 2 zl.
Rukojmě Jíra Suchánek, Pavel Babirád, Ondra Nejedlých, Jan Rabas, Jan Zoubek R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Thobiáš Oulehlů Jírovi Ševčíkovému za grunth peněz ročních i s zadrželejmi 3 zl.
Letha [15]95 položil Thobiáš Oulehlů za grunth 2 zl. Ty jsou dány Jírovi Ševčíkovu.
Letha [15]96 položil Tobiáš Oulehlů za grunth Jírovi Ševčíkovi 2 zl.
A mimo to Jíra Ševčíků pustil témuž Tobiášovi dobrovolně na posledních penězích 2 zl.
Leta [15]97 položil Tobiáš Oulehlů za grunt svůj 2 zl. Ty přijal Jíra Ševčíků.
Leta [15]98 položil Tobiáš Oulehlů za grunt svůj Jírovi Ševčíkovi 2 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Tobiáš Oulehlů za grunt svůj Jírovi Ševčíkovi 2 zl.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Pusté