Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

85 Grunt Jíry Baďourového

f 841a

Letha Páně 1592 Jíra vejš psaný koupil grunth se čtvrtí roli od Jíry Močihubového podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 223 za 23 zl.
Závdanku témuž Močihubovi položil 1 zl. Letha 1592 vejš psaného a letha 1593 položil Martinovi Kšticovi 2 zl a ještě dopláceti zůstává 20 zl, ty má pokládati od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
S toho náleží:
Martinovi Kšticovému předních peněz 19 zl.
A Jírovi Močihubovi též náleží na posledních penězích 1 zl.
Rukojmě Jan Karas, Mikulš Švihut, Matěj Skalička a Martin Strava R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Baďourů za grunth svůj peněz purgkrechtních Martinovi Kšticovi 1 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Baďourů za grunth 1 zl. Ty sou dány Martinovi Kšticovi.
Letha [15]96 položil Jíra Baďourů za grunth peněz purgkrechtních 1 zl.
Letha [15]97 položil Jíra Baďourů za grunt svůj 1 zl. Ty jest přijal Martin Kštičkových.
Leta 1598 položil Jíra Baďourů za grunt svůj Martinovi Kšticovi 1 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra Baďourů za grunt svůj Martinovi Kšticovi 1 zl.
f 841b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Baďourů Martinovi Kšticovi 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Baďourů za gr[unt] Martinovi Kšticovi 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Baďourů za g[runt] Martinovi Kšticovi 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Baďourů za g[runt] Martinovi Kšticovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra Baďourů za g[runt] Martinovi Kšticovi 1 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Baďour za gru[nt] Martinovi Kšticovi 15 gr.

Pusté