Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

86 Grunt Jana Kšticové[ho]

f 851a

Letha Páně 1588 v neděli po Hromnicích Martin Kšticů, ten čas purgkmistr, prodal grunth pustý, jakž zápis v knihách starých prostředních purkrechtních v listu 84 v sobě šíře obsahujíc zavírá, Janovi bratru svému na ten spůsob, aby zaplatil sirot[kům] Jana Mackových do Javorníka dluhu jim na témž gruntě ještě náležitého 4 zl. A to s příčiny tej jest jemu za těch 4 zl puštěno, budouce ten grunth mnoho leth pustý aby toliko s[irotkům] jejich spravedlnost i Jeho Mi[l]osti Pánu povinnosti z téhož gruntu vyjíti mohly, placením při Vánocích po 2 zl. Když jim to vyplní, bude míti grunth zaplacený.
Rukojmě Pavel Babirád, Mikuláš Švihutů a Jan Dřínka R.S.A.N.
Ty 4 zl jsou vyšlé a za tímž Janem zadržalé zůstávají.
Letha [15]94 položil Jan Kšticů peněz ročních 2 zl. Ty přijal starší javorničtí při posudku.
Letha [15]95 položil Jan Kšticů za grunth 2 zl. Ty vzal Jíra Jana Mackových do Javorníka.
A tak ten grunth zaplatil.

Pusté