Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

87 Grunt Jana Bárthového

f 1011a

Letha Páně 1591 Jan vejš psaný koupil grunth zpustlý z půl lánem roli i z jiným příslušenstvím od Jana Lorencovýho podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních za 8 zl bez závdanku.
Téhož letha vejš psaného položil Janovi Lorencovému 1 zl, letha [15]92 a letha [15]93 zadržel 2 zl a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 5 zl, ty má pokládati po 1 zl.
Ty peníze zadržalé i s tím, což ještě dopláceti zůstává, náleží sirot[kům] neboštíka Havranových Mikuláše.
Rukojmě Vaněk Huňka, Šimek Kujův, Jan Kšticů a Pavel Láníků R.S.A.N.
Letha [15]94 pložil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 1 zl.
Letha [15]95 položil Jan vejš psaný za grunth 1 zl.
Letha [15]96 položil Jan Bártů za grunth svůj 1 zl.
Leta [15]97 položil Jan vejš psaný za grunt svůj peněz
1 zl.
Leta 1598 položil Jan Bárthů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuoláše Havranových 1 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan Bártů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Havranových 1 zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka položil Jan Bártů na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Havranových ostatních peněz 1 zl.
A tak grunt svůj zouplna zaplatil.

[Pusté]
f 1011b
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře z poručení pana Thobiáše Purgkrábka, úředníka na Strážnici, purgkmistr a starší veličtí pustili to místo i s tou rolí, což ještě k němu přináleží za čtvrt roli, aby z ní odbýval jako jiní odbývají, kteří čtvrti mají, a to za tou příčinou, že jest místo od vody pokažené a nětco roli k ruce panské odňato jest. To jest puštěno Janovi Bártovi.
Pusté