Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

88 Grunt Jana Myjavského

f 1021a

Ten Jan Myjavský má grunth se čtvrtí roli zaplacený.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jan Myjavský dal jest grunt vejš psaný ze čtvrtí roli ctí a darem Šimkovi Kujových na ten spůsob, že má a bude povinen týž Šimek Janovi Myjavskýmu přízi dělati do smrti jejich. Odevzdán mu za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Jíra Polichenský, Jan Smilů S.R.S.A N.
A tak má grunt zaplacenej.

Pusté místo