Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

89 Grunt druhý Jana Myjavského

f 1031a

Letha Páně 1585 podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 37 Jan výš psaný koupil grunth ze čtvrtí roli od Martina Havranového za summu 80 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]92 vyplnil 48 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]93 32 zl, ty pokládati má při Vánocích po 4 zl.
Z té summy náleží:
Obci javornickej předních peněz 31 zl.
A Martinovi Havranovýmu též náleží 1 zl.
Rukojmě Jíra Hlošků, Martin Baďourů, Matěj Chřápek R S N.
Letha [15]94 položil Jan Myjavský za grunth svůj peněz purgkrechtních obci javornické 4 zl.
Letha [15]95 položil Jan Myjavský za grunth obci javornické 4 zl.
Letha [15]96 položil Jan Myjavský obci javornické 4 zl.
Leta [15]97 položil Jan Myjavský obci javornicské za grunt svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Jan Myjavský za grunt svůj obci javornicské 4 zl.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan Myjavský za grunt svůj obci javornicské 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Myjavský obci javornic[ké] 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Myjavský obci javornické 2 zl.
f 1031b
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Myjavský za g[runt] obci javornické ost[atní] 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan myjavský za grunt] Martinovi Havranovýmu poslední 1 zl.
A tak grunt svůj zouplna zaplacený má.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Jan Myjavský dal jest ctí a darem požár svůj ut s[upr]a Janovi Valkovýmu. A tak jej má zouplna a docela zaplacenej.

Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka (nedopsáno).