Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Grunt Martina Bánovskýho

f 81a

Ten Martin výš psaný má svůj grunth podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních v listu 71 zouplna zaplacený.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového prodán jest grunt tento požár Ozvoldovi Šelpickýmu za summu 20 zl bez závdanku a platiti jej má po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Thomáš Cigánek S.R.S.a N.

Pusté

Letha 1630 za purgmistra Jíry Machule Ozvald Šelpický položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bánovského, kteréž zůstávají za ouřadem 1 zl.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Ozvald Šelpický položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bánovského, kteréž za ouřadem zůstávají 1 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Mikoláše Švajskýho Ozvalda Šelpický položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bánovského a ty zůstávají za ouřadem 15 gr.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Ozvalda Šelpický položil za grunt obci veleckej 15 gr.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Ozvalda Šelpický položil za grunt obci velickej 1 zl.
f 81b
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Ozvolda položil za grunt obci městečka Velikej 15 gr.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Ozvolda položil za grunt obci městečka Velikej 15 gr.
Letha 1640 za Jíry Machuly položil Ozvolda za gr[unt] svůj k obci velickej 15 gr.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Ozvolda položil za grunt ročních peněz k obci velickej 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Ozvolda Šelpický položil peněz ročních k obci velickej 1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúnového Ozvalda Šelpický položil za rok 1646 a [16]47 peněz ročních obci velickej 1 zl.