Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

90 Grunt Martina Ševčíkového

f 1041a

Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 51 Vaněk Ševčíků prodal grunth ze čtvrtí roli Martinovi bratru svému vejš psanému za 70 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93 vyplnil 45 zl a ještě od letha [15]94 doplatiti má
25 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item nápadníkům po n[ebožtíku] Jírovi Drusovi náleží Janovi, Martinovi a Václavovi 21 zl. Ty se jim při Vánocích od letha nahoře psaného [15]94 pokládati mají po 4 zl.
Item Vaňkovi též náleží na posledních penězích 4 zl.
Rukojmě Jan Ševčík, Matěj Kozub, Jíra Ševčíků a Mikuláš Ševčíků R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Martin Ševčíků za grunth 4 zl. Ty jsou vzali Jan, Martin a Václav svrchu psaní.
Letha [15]95 položil Martin Ševčíků za grunth 4 zl. Ty sou vydány Janovi, Martinovi a Václavovi.
Letha [15]96 položil Martin Ševčíků za grunth 4 zl. Sou dány Janovi, Martinovi a Václavovi.
Leta [15]97 položil Martin Ševčíků za grunt svůj 4 zl. Ty jsou vydány Martinovi a Janovi a Václavovi na díly jejich.
Leta 1598 položil Martin Ševčíků za grunt svůj 4 zl. Ty sou vydány Martinovi a Janovi a Václavovi nápadníkům ut s[upr]a na díly jejich.
f 1041b
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil týž Martin Ševčík za grunt svůj ostatních peněz 5 zl. Z toho Martin, Jan a Václav nápad[níci] ut s[upr]a přijali 1 zl a Vaněk Ševčíků přijal 4 zl.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali požár ze čtvrtí roli i z achtelem vinohradu v Ležhoře, pozůstalý po neb[ožtíku] Martinovi Ševčíkovi, Mikulášovi Valkovýmu za summu 120 zl. Závdanku dáti má z užitku vinného letha 1607 10 zl a platiti každého roku při Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kuchyňka, Vaněk Petrů, Vašek Hobža, Jan Kvizín RSAN.
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískalového položil Mikuláš Valků polovici závdanku na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ševčíka 5 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Valků ut s[upr]a na závdanek 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš Valků ostatek závdanku 3 zl a peněz ročních 1 zl, totiž 4 zl, na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ševčíka.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Valků na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ševčíka 2 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Valků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ševčíka čtverých peněz, totiž 14 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Valků položil za grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ševčíka 4 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Valků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ševčíka za 2 leta
7 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Valků položil za grunt [na] s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ševčíka
3 zl.
Pusté