Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

91 Grunt Martina Rosového

f 1051a

Letha Páně 1591 v outerý svatodušní Mikuláš Srnů prodal grunt ze čtvrtí roli, s osetím i jiným příslušenstvím Martinovi vejš psanému podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 135 za summu 90 zl.
Na kderýž jest do letha [15]92 vyplnil závdanku a peněz purkrechtních 14 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]93 při Vánocích po 5 zl – 76 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item sirot[kům] n[ebožtíka] Martina Škutle 45 zl. Ty se jim pokládati mají, jakž vejš dotčeno jest, od letha [15]93 po
5 zl.
Item Mikulášovi Srnovýmu též náleží 31 zl. Ty jemu jíti mají, když nejprve dotčení sirotci svou spravedlnost vyzdvihnou, tolikéž po 5 zl.
Rukojmě Jan Myjavský, Martin Smilů, Jan Válkových, Jíra Buchta a Jan Hlávků R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl.
A zadrželých 5 zl za rok [15]93 zůstává.
Letha [15]95 položil Martin vejš psaný za grunth 5 zl.
Letha [15]96 položil Martin Rosů za grunth 5 zl.
f 1051b
Leta [15]97 položil Martin Rosů za grunt svůj 5 zl.
Leta 1598 položil Martin Rosů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle 4 zl.
Téhož leta puštěno jemu od p[ana] Jana Vokouna, aby platil od leta [15]99 po 4 zl.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Martin Rosů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle
4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Rosů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Rosů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Rosů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Rosů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Rosů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle 4 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Jíra, syn n[ebožtíka] Martina Rosa, prodal podsedek požár ze čtvrtí roli a jiným příslušenstvím Pavlovi Řípovýmu za summu 40 zl bez závdanku a platiti má od letha 1617 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Rabáčků, Martin Mokrý SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Řípa položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Škutle 1 zl.

Pusté