Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

92 Grunt Martina Kštice

f 1061a

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 152 Martin Kštice koupil jest grunth se čtvrtí roli a jiným k tomu příslušenstvím za 90 zl.
Na kderúžto summu vyplnil 16 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]93 při Vánocích 74 zl.
Ty náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Martinovi Šidlákovi 8 zl. Ty se jemu mají takto vyplniti: letha [15]93 2 zl, letha [15]94 4 zl, letha 1595
2 zl.
Týž náleží na tom gruntě Jakubovi Ovčákovi 66 zl. Ty jemu takto jíti mají: letha [15]95 2 zl a od letha 1596 při Vánocích pořadně po 4 zl.
Rukojmě Martin Rabáček, Martin Blanařů, Jíra Švejský, Jan Myjavský a Jan Lacků R.S.A.N.
Jakož jest na gruntě Martina Kštice výš psaného náleželo Jakubovi Ovčáku z Velké 66 zl, i poněvadž tenž Jakub v pilné potřebě své peněz potřebujíc, jest takovou summu 66 zl s povolením urozeného pana Jana Šponara z Blimsdorfu, toho času ouředníka strážnického, Abrahamovi Holomkovi Židu
f 1061b
za 16 zl peněz hotových prodal. Kterážto summa napřed doložená témuž Židu jíti má takto: letha [15]95 2 zl a potom od letha [15]96 pořadně až do vyplnění summy po 4 zl. Stalo se ve štvrtek den památky Hromnic letha 1595.
Letha [15]94 položil Martin Kštice za grunth svůj peněz purgkrechtních Martinovi Šidlákovi 6 zl.
Letha [15]95 položil Martin Kštice za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Z toho dáno Martinovi Šidlákovi 2 zl ostatek a Holomkovi Židovi dáno též 2 zl.
Letha [15]96 položil Martin Kšticů za grunth peněz Holomkovi Židu 4 zl.
Leta [15]97 položil Martin Kšticů za grunt svůj 4 zl. Ty jsou dány Holomkovi Židu za dluh.
Leta 1598 položil Martin Kšticů za grunt svůj 4 zl. Ty přijal Abaham Holomek Žid na skoupené peníze.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Martin Kštice za grunt svůj Holomkovi Židu 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidlákového položil Martin Kšticů Holomkovým nápadníkom za grunt svůj 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Kšticů za gr[unt] nápadníkům Holomkovým 1 zl 15 gr.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Martin Kšticů prodal podsedek ze čtvrtí roli na Dolňansku Jírovi Okénkovi za summu 90 zl. Na to jemu dal podsedek svůj ze čtvrtí roli na Horňansku zaplacený v 40 zl a peněz hotových 5 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Nezdenský, Macek Adamů
S.R.S.A N.
f 1062a
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Okénko za g[runt] nápadníkům Holomkovým 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu, jsou vydány Davidovi Holomkovi.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Okénko za grunt, kteréž přijali nápadníci Holomkovi 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra Okénko za g[runt], kteréž přijali nápadníci Holomkovi 4 zl.
Letha 1608 za purmistra Pavla Tomášového položil Jíra Okénko za grunt, kteréž přijali nápad[níci] Holomkovi 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Okénko za gr[unt], kteréž přijali nápad[níci] Holomkovi, dvojích peněz i za rok 1609 7 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Okénko za g[runt], kteréž přijal David strýc Holomků 16 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Okénko položil za gr[unt] Davidovi strejci Holomkovému ostatních 9 zl 15 gr.
A tak již tu nic více nemá a grunt jest doplacen.

Letha ut s[upr]a Jíra Okénko maje ten grunt zaplacený prodal jej synu svému s jednou čtvrtí roli Mikulášovi Okénkovi za 100 zl. Závdanku dal 10 zl, platiti má po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jiřík Okénko, otec jeho, Jan Mitáček a Jiřík Folka SRSAN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Okénko položil za gr[unt] Jírovi Okénkovi otci své[mu] 4 zl.

Pusté

Leta Páně 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt se čtvrtí roli Janovi Zrnovému za
8 zl, placení po vyjití tří leth po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jan Kolář a Matyáš Šolnovský slíbili rukou SN.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Zrnových položil, ten přijala obec velická 1 zl.

f 1062b
Letha Páně 1646 za purgkmistra Jana Molera Jan Zrnových zemřel a grunt ze čtvrtí roli pustý po sobě zanechal, takový purgkmistr z ouřadem prodali Tomášovi Glogarovi za summu bez závdanku, totiž za 15 zl, platiti po 1 zl. Odevzdán za volné [a] svobodné. Rukojmě za dílo a placení i povinnosti panské i obecní Pavel Dermíšek a Jíra Hlávka SRSN.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna položil za rok 1647 k obci velickej 1 zl.