Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

94 Grunt Vaňka Huňkové[ho]

f 1081a

Ten Vaněk Huňků má grunth svůj ze čtvrtí roli zaplacenej.

Letha [15]97 prodala Barbora Huňkova grunt svůj po n[ebožtíku] Vaňkovi Huňkovém Janovi Zámečníkovému za summu
28 zl. Závdanku položil Jan Zámečník Barboře Huňkové hned při odevzdání 2 zl a mimo ten závdanek koupil od Barbory výš psané, což na díl její přišlo, Jan Zámečník 6 zl. Ty se jemu na zaplatcení gruntu jeho vypisují. Rukojmě z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Adam Bošácký, Jíra Hložků
S.R.S.A.N.R.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Holomkovi Židu za dluh n[ebožtíka] otce jejich 6 zl.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Huňky též náleží po vybrání dluhu Židového 14 zl.
Leta 1598 položil Jan Zámečník za grunt svůj 2 zl. Z toho dáno Holomkovi Židu 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Huňky dán 1 zl.
Letha [15]99 za purgmistra] Martina Ševčíka položil Jan Zámečník za grunt svůj 2 zl. Z toho dáno Holomkovi Židu 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Huňky dáno 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Zámečník za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Holomkovi Židu 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Huňky dáno 1 zl.
f 1081b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Zámečník za gr[unt] 1 zl. Z toho dáno nápadníkům Holomkovým
15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Huňky dáno 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra Martina Šidláka položil Jan Zámečník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Huňky 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Zámečník za grunt na dluh nápadníkům Holomkovým 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan Zámečník za g[runt] 2 zl. Z toho dáno nápadníkům Holomkovým
15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Huňky 1 zl 15 gr.

Pusté

Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čajky týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt ze čtvrtí roli Martinovi Kazičkovi za 8 zl, placení po vyjití tří let po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské, obecní a placení gruntu Pavel Navrčík, Pavel Vojajka S.R.S.N.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Martin Kazička položil obci velickej 1 zl.

Letha 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře po zemřetí Martina Kazička purgkmistr z ouřadem prodali grunth ut supra z jednou čtvrtí roli Bartošovi Duxovi za 15 zl bez závdanku, placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Zdeňků a Jan Bartoněc SRSaNR.