Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

95 Grunt Jana Baďurové[ho]

f 1091a

Ten Jan umřel a po jeho smrti jest ten grunth je[ho] pustý zůstal a až posavad již tomu drahně leth, jakž pustý zůstává.
Jestliže se ten grunth, k němuž půl lánu roli náleží, hospodářem se osadí a začkoli se prodá, kdo k tomu spravedlnost míti bude, když to ukáže, bude mu zápisem opatřeno.

Leta [15]97 ten grunt vejš psaný j[es]t od JM Pána Mikuolášovi Valkovému za podsedek bez roli, kderáž j[es]t ke dvoru velickému odňata, tak jakž o tom purgkmistr a starší velicští jistou správu dávají, puštěn a aby jej sobě vystavěl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Myjavský, Dobiáš Oulehlů S.R.S.N.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Mikuláš Valků prodal podsedek svůj z loukou poloulánnou a z kusem roli na Podhájí Jírovi Hašašovi za summu 32 zl. Závdanku jemu dal
4 zl, ostatek platiti má od leta 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Švehla, Jíra Košťálů S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Hašašů za grunt Mikulášovi Valkovi 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Hašaša za grunt Mikulášovi Valkovi 1 zl.
Jakož náleželo Mikulášovi Valkovi na tomto gruntě 25 zl, ty peníze prodal obci velické za hotových 5 zl. A tak on tu nic nemá.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Hašaša za g[runt] obci velické peněz skoupených 1 zl.
f 1091b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Hašaša za grunt obci velické 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra Hašaša za g[runt] obci velické 2 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového Jíra Hašaša prodal podsedek z loukou a s půldruhými hony na Podhájí Lukášovi Burianovi za summu 32 zl. Závdanku jemu dal 9 zl a skoupil od téhož Jíry Hašaše 2 ½ zl, placením od letha 1605 po 2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Macek Ochlasta, Jíra Hašaša S.R.S.N.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Lukáš Burianů za grunt obci velické 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Lukáš Burianů za gr[unt] obci velické 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Lukáš Burianů za g[runt] obci velické 1 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Lukáš Burianů za g[runt] obci velické čtverých peněz po 1 zl, což učiní
4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Lukáš Burianů položil za grunt na obec velickou 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Lukáš Burianů položil za grunt na obec velickou za 2 leta 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Lukáš Burianů položil za gr[unt] obci velické 1 zl.

Leta Páně 1619 za purgkmistra Pavla Vítového Lukáš Burianů prodal podsedek svůj Martinovi Vojajkovi za summu 20 zl 15 gr, závdanku dal Martin Vojajka Lukášovi 11 zl, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán Mikuláš Santal a Mikuláš Rabáček SRSN.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Vojajka prodal grunt tento Jurovi Tomášovému za summu 20 zl
15 gr, závdanku dal jemu 9 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Košťál a Martin Juriků S.R.S.a N.

Pusté
f 1092a
Letha 1633 za purgkmistra Jíry Čajky prodán jest ten požár Pavlovi Tomášovému za s[umm]u 20 zl 15 gr bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Babirád a Pavel Tomášů S.R.S.a N.
A což Jíra Tomášů na něm zaplaceného měl, totiž 9 zl, ty se jemu připisují, nebo nápadem po otci přišly.

Leta Páně 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky prodán jest ten svrchu psaný grunt Petrovi Dermíškovi za 6 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jan Vachounů a Mikoláš Horák.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Pavel Drmíška položil peněz ročních obci velický 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Pavel Drmíšek položil peněz ročních obci velický 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Pavel Dermíšek položil peněz ročních, které obci velickej odevzdal 1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Pavel Dermíšek položil peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec velická.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera Pavel Dermíšek zemrouc po sobě grunt zanechal, takový grunt jest prodán Ondrovi Dermíškovi synu jeho za 6 zlm, placení roční po 1 zlm komu náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě i povinnosti J.H.M. a obecní Martin Hrabal a Martin Pichina S.R.S.a N.R.
f 1092b
Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jan Hroše po odjití Ondry Dermíškového prodán jest týž grunt Janovi Klogarovi za 6 zl, platiti má každoročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Moler a Jan Čefas SRSN.