Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

96 Grunt Matěje Sládkové[ho]

f 901a

Letha [15]92 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 146 Matěj vejš psaný koupil grunth pustý s půl lánem roli po Mikulášovi Dřítomském zůstalý, tak jakž týž zápis to v sobě šíř obsahujíc zavírá, za summu 91 zl.
Na kderýž jest podle téhož zápisu vyplnil i s tím, což nebožtíkovi Jírovi Škutlovýmu na gruntě, na kderémž nyní Mikuláš bratr téhož Jíry zůstává, odvedl, vyplnil všeho 64 zl a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává osobám níže psaným 27 zl, a to takto:
Item předních peněz Janovi Syslovi 11 zl. Ty se jemu pokládati mají po 4 zl.
Item Janovi Sládkovi Hluckému též náleží 16 zl. Ty jemu jíti mají, když Jan Sysel svou spravedlnost vyzdvihne, též po 4 zl.
A jakož jest se Martin Zvedinosů při prodaji téhož gruntu dobrovolně uvolil, tak jakž zápis napřed psaný zní, že na pomoc Matějovi Sládkovi k zaplacení téhož gruntu 6 zl dáti chce a to každého roku po 1 zl pokládajíc. Na to vyplnil 1 zl a ještě 5 zl vyplniti zůstává. Povinen jest je na pomoc vejš psanému Matějovi na splacení gruntu jeho podle téhož dobrovolného uvolení
f 901b
jeho od letha [15]94 po 1 zl pokládati.
Rukojmě za Martina Zvedinosového Jan Zdenků a za Matěje Sládkového za opravu a placení téhož gruntu, též i vykonání povinností Jeho Mi[l]osti Pánu i obci Kuba Horných, Martin Smilů, Mikuláš Švihut, Jan Nezdenských, Martin Rabáček
R.S.A.N.
Letha Páně [15]94 položil Matěj Sládek za grunth svůj peněz purgkrechtních spolu s Martinem Zvedinosovým, kteréž Jan Sysel od něho přijal 4 zl.
Letha [15]95 položil Matěj Sládek za grunt peněz purgkrecht[ních] Janovi Syslovi 4 zl.
Letha [15]96 položil Matěj Sládek za grunth Janovi Syslovi ostatních 3 zl.
Leta [15]97 položil Matěj Sládek za grunt svůj Martinovi Rabáčkovi na místě Jana Sládka podle odvodu a uvolení úředníka veselského Urbana Domanského 4 zl.
Jakož jest ještě Janovi Sládkovi na tom gruntě 12 zl náleželo, takové peníze jest týž Sládek, držitel toho gruntu, prodal. A tak od grunt svůj zúplna zaplatcený má.
Zaplatcený.
Pusté místo

f 902a
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s polouláním roli Mikulášovi Sabáčkovi za summu 6 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Pavel Dermíšek a Jan Sabáček slíbili rukou společnou AN.