Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

99 Rathauz

f 931a

Rathauz městečka Velikej letha [15]78 podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 176 koupila obec fojtství z lánem roli, z lukami i jiným, což k němu přináleželo, od Baltyzera Zámečníka za summu 250 zl.
Za kderýž ještě vyplniti povinni jsou mimo prvnější vyplacení jejich nápadníkům ne[božtíka] Matěje Hubky, kteréž již díly své vyzdvihli, 172 zl 4 gr 5 ½ den.
Item nápadníkům po ne[božtíku] Matějovi Hubkovi zůstalým ještě mimo prvnější vyzdvižení vyplniti se má těmto:
Item Barboře 17 zl 8 gr 4 ½ den.
Item Kuně 15 zl 21 gr 4 ½ den.
Item Markétě, macoši těch nápadníků 13 zl 23 gr 3 den.
Item Baltyzarovi Zámečníkovi do Skalice 17 zl 11 gr.
Item do sirotčích peněz s téhož rathauzu vyplniti se má
13 zl 20 gr 3 ½ den.
Pars všeho, což těm nápadníkuom svrchu psaným táž obec ještě za rathauz dopláceti zůstávají, učiní
77 zl 25 gr 1 ½ den.
Na to jest táž obec zadržela 36 zl a ostatek od letha 1594 při Vánocích dopláceti mají po 12 zl.
Markéta výš psaná pro své nepořádné chování spravedlnost svou potratila, kteráž na Jeho Mi[l]ost Pána připadla.
f 931b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil ouřad velický za rathauz peněz ročních 4 zl. Ty sou vydány Barboře n[ebožtíka] Matěje Hubky na díl její.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položili ouřad za rathauz peněz ročních 2 zl. Ty jsou k ruce JM Páně vzaté, které Margetě macoše přijíti měly.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položili ouřad za rathauz peněz ročních 4 zl. Ty sou vydány Barboře na díl její.
A skoupili od Matěje muže Barbořiného, což jí tu ještě náleželo, totiž 9 zl 8 gr 4 ½ den za hotových 1 zl 15 gr. A tak ona na tom rathauze nic nemá.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položili ouřad za rathauz peněz ročních 7 zl. Ty sou přijaty do peněz sirotčích míšených.