Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Rejstrum

pro snadnější vyhledání gruntův městečka Velikej
a spravedlnosti lidské,
co komu na kderém gruntě a po kom
spravedlnost náleží,
to dále při jednom každém gruntě
poznamenáno najdeš.
Stalo se leta Páně 1594
při spravování nových register.

Grunt List

1 Jiříka Oulehlova ........................... 1
2 Macka Skoumala ............................. 11
3 Martina Hrnčíře ............................ 21
4 Petra Tomšového ............................ 31
5 Matěje Hájka ............................... 41
6 Jakuba Fulneckého .......................... 51
7 Jana Hanáčka ............................... 61
8 Martina Baňaře ............................. 71
9 Martina Bánovskýho ......................... 81
10 Matěje Kozuba .............................. 91
11 Jury Holenkového ........................... 101
12 Mikuláše Čejkového ......................... 111
13 Martina Ležakujového ....................... 121
14 Mikuláše Sekerky ........................... 131
15 Mikuláše Lazebníkového ..................... 141
16 Martina Žádalového ......................... 151
17 Gabriele Lackového ......................... 161
18 Kuby Žádalového ............................ 171
19 Jozefa kněze Felixova ...................... 181
20 Mikuláše Šidlákového ....................... 191
21 Jíry Sučanských ............................ 201
22 Jíry Řehákového ............................ 211
23 Jana Jurkového ............................. 221
24 Mikuláše Votického ......................... 231
25 Daniele Bučka .............................. 241
26 Jana Košťálového ........................... 251
27 Pavla Bošáckého ............................ 261
28 Jíry Ochlasty .............................. 271
29 Martina Vodného ............................ 281
30 Kateřiny Šepelkovej ........................ 291
31 Kuby Němcového ............................. 301
32 Daniele Bučka .............................. 311
33 Jana Morúsa ................................ 321
34 Pavla Šidlákového .......................... 331

35 Jana Krejčího .............................. 341
36 Petra Duspivy .............................. 351
37 Jana Zigy .................................. 361
38 Matěje Skučkovskýho ........................ 371
39 Martina Blanařového ........................ 381
40 Jana Duchkového ............................ 391
42[!] Jíry Štepánového ......................... 401
43 Václava Kšticového ......................... 411
44 Matouše Lhotského .......................... 421
45 Vaška Pastýřového .......................... 431
46 Jíry Suchánka .............................. 441
47 Martina Prachaře ........................... 451
48 Daniele Blanaře ............................ 461
49 Jana Musička ............................... 471
50 Šimka Havranového .......................... 481
51 Jana Miklového ............................. 491
52 Jana Havranového ........................... 501
53 Jana Šubelového ............................ 511
54 Mikuláše Šefčíkového ....................... 521
55 Vaška Havranového .......................... 531
56 Jíry Buchty ................................ 541
57 Jíry Karasového ............................ 551
58 Jana Karasového ............................ 561
59 Matěje Karasového .......................... 571
60 Mikuláše Kovářového ........................ 581
61 Lukáše Nedoťalového ........................ 591
62 Pavla Košťála .............................. 601
63 Jana Pivkového ............................. 611
64 Matěje Skaličky ............................ 621
65 Jíry Sterčíkového .......................... 631
66 Mikuláše Švihutového ....................... 641
66(!) Pavla Babiráda .......................... 651
67 Martina Smilového .......................... 661
68 Mikuláše Kaše .............................. 671
69 Jíry Močihuby .............................. 681
70 Jíry Silnejch .............................. 691
71 Martina Škromacha .......................... 701
72 Jana Hlávkového ............................ 711
73 Jíry Švejskýho ............................. 721
74 Martina Kubáčkového ........................ 731
75 Macka Porubského ........................... 741
76 Eliáše Radějovského ........................ 751
77 Vaňka Peškového ............................ 761
78 Vaňka Janulkového .......................... 771
79 Jana Porubského ............................ 781
80 Ondřeje Brvny .............................. 791
81 Matěje Čapky ............................... 801
82 Jíry Zuzanovýho ............................ 811
83 Dobiáše Oulehlového ........................ 821

84 Jana Kubáčkového .......................... 831
85 Jíry Baďourového .......................... 841
86 Jana Kšticového ........................... 851
87 Jana Bártového ............................ 1011
88 Jana Myjavského zaplacenej ................ 1021
89 Jana Myjavskýho ........................... 1031
90 Martina Ševčíkového ....................... 1041
91 Martina Rosovýho .......................... 1051
92 Martina Kštice ............................ 1061
93 Jíry Hložkového ........................... 1071
94 Vaňka Huňkového ........................... 1081
95 Jana Baďourového .......................... 1091
96 Matěje Sládkového ......................... 901
97 Mikuláše Hýlkového ........................ 911
98 Vaňka Ševčíkového ......................... 921
99 Rathauz ................................... 931
100 Jíry Halíkového ........................... 941
101 Martina Halíkova .......................... 951
102 Martina Blanaře ........................... 961
103 Adama Bošáckých ........................... 971
104 Martina Rabáčka ........................... 981
105 Mikuláše Votického ........................ 991
106 Jakuba Ovčáka ............................. 1001
107 Matěje Hoška .............................. 1011
108 Vávry Petruželkovýho ...................... 1021
109 Mikuláše Škrobeného ....................... 1031
110 Václava Ševce ............................. 1041
111 Jakuba Drábskovýho ........................ 1051
112 Vítha Staroměstskýho ...................... 1061
113 Jíry Šimkového ............................ 1071
114 Jana Sysla ................................ 1081
115 Jana Pikny ................................ 1091
116 Jana Žopskýho ............................. 1101
117 Jíry Ježe ................................. 1111
118 Dům bratrskej ............................. 1121
119 Jana Santala .............................. 1131
120 Jana Kožišníka ............................ 1141
121 Pavla Kopřivového ......................... 1151
122 Mikuláše Pecna ............................ 1161
123 Jana Řepy ................................. 1171
124 Jana Zoubka ............................... 1181
125 Zuzanny Ochabky ........................... 1191
126 Matěje Fulneckého ......................... 1201
127 Vaňka Lysých .............................. 1211
128 Václava Vlkového .......................... 1221
129 Bartoně Vlčnovského ....................... 1231
130 Jíry Bánovského ........................... 1241
131 Nebožt[íka] Martina Bednáře ............... 1251
132 Jíry Častkovského ......................... 1261