Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Nápadníci nebožtíka Pavla Bulatého

f 1a

Jest jich patero: Jan, Martin, Kateřina, Lida, Anna a Kuna mateř jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému z nich mimo prvnější vyzdvižení od práva jednomu každému ještě toto:
Item Janovi náleží 7 R 2 ½ gr.
Item Martinovi náleží i s tím, což na gruntě, na kteréž jest, po ne[božtíku] otci svém byvši vyplatil 25 R 10 gr.
Item Kateřině náleží 4 R 25 gr.
Item Lidě 7 R 10 gr.
Item Kuně, mateři těch nápadníkuov, též ještě náleží 1 R
10 gr.
Summa všeho, což těm výš psaným nápadníkům se ještě k doplnění dílů jejich dodati má, učiní 45 R 27 ½ gr.
f 1b
Na to mají na níže psaných osobách toto:

Item na gruntě Matěje Hájka 14 R 15 gr. Ty se jim pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 R.
Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře, kderýž Vávra Barvíř drží 27 R 20 gr. Ty se jim též od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 3 R, aneb jakž hora za právo toho má.
A při právě jim hotových býti má 3 R 22 ½ gr.

Letha [15]94 přijato od Matěje Hájka za grunth peněz purgkrechtních 3 R.
Z vinohradu pro neúrodu se neplatí.
Od vkladu do rejster dáno Václavovi Letovskýmu 9 gr a ostatek vydáno nápadníkům napřed psaným.
Letha [15]95 přijato z gruntu Matěje Hájka 3 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 2 R.
A Lidě též dáno na díl její 1 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Matěje Hájka 3 R.
Z toho dáno Lidě na díl její 1 ½ R.
Kateřině též dáno na díl 1 ½ R. Ta Kateřina již díl svůj dobrala.
Letha [15]97 přijato z gruntu Matěje Hájka 3 R.
Letha [15]97 Lidě dáno na díl její 1 ½ R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Matěje Hájka za grunt 3 R.
Z toho dáno Lidě na díl její 1 ½ R.
Kateřině dáno z hotových peněz 1 R 10 gr. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
f 2a
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka vydáno Janovi na díl jeho 1 R.

Sečtení toho statku leta 1603:
Janovi zuostává se dílu jeho dodati 6 R 7 ½ gr.
Lidě též 3 R 10 gr.
Kuně mateři 1 R 10 gr.
Summa 10 R 27 ½ gr.
Ta spravedlnost náleží na vinohradě Jíry Hašaše v Dolní hoře, pokládati má podli ourody od leta 1604 po 3 R.
NB. Jan, Lida a Kuna zemřeli a spravedlnost jejich připadla na Kateřinu sestru jejich, kteréž náleželo, jakž nahoře psáno.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Hašaša za vinohrad ut s[upr]a 2 R. Přijala je Kateřina z Vrbky.
A jakož ještě Jíra Hašaše zuostával doplatiti 9 R, za ty peníze udělal valný vůz Kateřině svrchu psané.
A tak vinohrad ten doplatil.