Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Sirotci nebožtíka Jiříka Baňaře

f 21a

Jest jich pět: Kateřina, Alžběta, Matouš, Markéta, Dorota a Anka macocha jejich šestá.
Běta ta jest [v] Velikej vdaná a spravedlnost svou všecku vyzdvihla.
Anka macocha ta též podíl po manželu svém všecken, totiž
40 R 2 ½ gr, vyzdvihla. Kromě co jí předkem na Petrovi Hoškovém 14 R podle kšaftu náleželo, ty jest jsouc její vlastní témuž Hoškovi prodala. A vinohrad v hoře Slavkovskej na Lipovsku, který jí podle kšaftu k doplacení jejímu odveden, ten mimo sirotky k ruce své přijala.
A tak mezi těmito vejš psanými sirotky ona žádné spravedlnosti více nemá.
A mimo tu Bětu a macochu její náleží ještě Kateřině, Dorotě, Martě, Matoušovi toto:
Item Kateřině, kderáž již jest vdaná, mimo prvních dvaceti sedm zlatých půl vosmnácta groše, které jsou jí po letech vydány, má se jí dílu jejího doplniti 12 R 25 gr.
Item Dorotě též dílu jejího má se vyplniti 39 R 22 ½ gr.
f 21b
Item Martě též se jí má dílu jejího vydati 39 R 22 ½ gr.
Item Mathoušovi kromě těch 5 R 24 gr, které jemu od n[ebožtíka] Jíry Školnýho i na jiné potřeby vydané, má se dodati dílu jeho po letech 34 R 8 gr 3 ½ den.
Ten Mathouš, Dorotha a Marta bez proměnění stavu svého zůstávají.
Summa toho, což jim, tak jakž napřed poznamenáno, po letech se ještě dodati má, učiní 126 R 18 gr 3 ½ den.
Ta spravedlnost se těm štyrem osobám napřed psaným na těchto níže psaných osobách najíti má:
Item na vinohradě Pavla Větrového 5 R 22 ½ gr.
Item na vinohradě druhém Pavla Ličky Macigalového též se dopláceti má 23 R.
Item z gruntu Jana Košťála podle zápisu nových kněh purkrechtních 87 R 15 gr.
Item z vinohradu Jana a Jíry synův, Valkových též se doplatiti má 10 R 15 gr.
Ta spravedlnost z těch vinohraduov a z gruntu jíti má od letha [15]94 při Vánocích takto:
Item z gruntu Jana Košťála od letha [15]93 při Vánocích po 7 R.
f 22a
Item z vinohradu Pavla Větrového od letha [15]94 při Vánocích po 1 R.
Od Jana Ličky z vinohradu, který drží Eliáš Radijovský, od letha [45]94 při Vánocích po 2 R.
A z vinohradu Valkových synuov kdy jim těch 10 R 15 gr jíti má, spraví se rejstry horenskými v listu 182, až jiní nápadníci svou summu vyberou.

Letha [15]94 přijato od Jana Košťála za grunth 2 R.
Z toho dáno Mathoušovi na díl jeho od učení školního
22 ½ gr.
Téhož letha [15]94 přijato od Pavla Větrového z vinohradu
1 R.
Z jinejch vinohradů jim se neklade pro neúrodu.
Od vkladu do rejstr dáno Václavovi písaři 11 gr 1 den.
Letha Páně 1595 přijato od Jana Košťála za grunth 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Košťála 2 R.
Martě dáno na díl její, kteréž Čucháček k sobě přijal 3 R 20 gr.
Letha [15]97 položil Macek Adamů za grunth 3 R.
Dáno Martě z toho na díl její 1 ½ R.
Letha [15]98 položil Macek Adamů za grunt 4 R.
Též přijato od Jana Mlynářového na místě Pavla Větrového za vinohrad 2 R.
Martě dáno na díl její z hotových peněz 3 R.
Našlo se z register horenských z listu 188, že jest odvedeno Kateřině na díl její na vinohradě Eliáše Radějovského a ty sobě vyzdvihovala 14 R 10 gr. Mají se jí na díle jejím poraziti.
f 22b
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Adamova Macka za grunt 4 R.
Též přijato od Jana Mlynáře za vinohrad 1 R 15 gr.
Martě dáno na díl její 4 R.
Kateřině též dáno na díl její 2 R 15 gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Macka Adamova za grunt 2 R.
Z toho dáno z dílu Matoušova Šlechtovi do Strážnice za nové boty 26 gr.
A k ruce panské po Matoušovi s[irotku] zběhlým 1 R 4 gr.
Matoušovi dáno na díl jeho, aby se učil řemeslu 1 R.
Od Jana Mlynáře z Javorníka za vinohrad 1 R 7 ½ gr. A tak ten vinohrad doplacen.
Od Eliáše Radějovského za vinohrad přijato, které položil na místě Jana Ličky 15 gr.
Martě vydáno na díl její hotových peněz 1 R 22 ½ gr.
NB. Kateřina sirotek na díle svém přebrala 4 R, ty jest povinna zase těmto sirotkom navrátiti a platiti od letha 1601 po 2 R. Rukojmě za to Jan Babirád, Jíra Holenků a Martin Dužků, muž její S.R.S.N.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Macka Adamova za grunt 2 R.
Martě dáno na díl její 1 R.
Dorotě též dáno na její díl 5 R 21 gr 3 den.
Mathouš zemřel a dílu nedobraného po sobě zanechal 32 R. Ta spravedlnost připadla na Bětu, Kateřinu, Dorotu a Kateřinu, dceru Pavla Houdkova, stryňu jeho, přijde na každého po 8 R. Kateřina z toho nápadu zanechává na sebe přebraný 4 R.

Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Macka Adamova za grunt 1 ½ R.
Z toho dáno Dorotě na díl její těch 1 R 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Macka Adamového za grunt 3 R.
Z toho dáno Dorotě 1 R 15 gr, více dáno Dorotě 1 R 15 gr.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova vydáno Dorotě na díl její 2 R.
f 23a
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana Kuchyňky za grunt 2 R.
Jakož náleželo Martě dodati se dílu jejího 24 R 22 ½ gr, takové peníze Pavel Houdků muž její prodal Janovi Kuchyňkovi za hotových 5 R. A tak díl Martin zouplna vyzdvižen.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana Kuchyňky za grunt 1 R.
Přijal jej Macek Zámečník na díl Doroty ženy své.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Slabého přijato od Pavla Řepy za grunt 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla Řepy za grunt 1 R.
Přijal jej Macek Zámečník.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla Řepy trojích peněz po 2 R – 6 R.
Přijal je Macek Zámečník.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Martina Žádalova za grunt 2 R.
Přijal je Macek Zámečník.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Martina Žádala přijato za grunt peněz 2 R.
Ty jsou vydány Mackovi Zámečníkovi.
Letha 1617 za purgmistra Jana Baňaře (nedopsáno).