Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

100 Sirotci n[ebožtíka] Jíry, syna ne[božtíka] Vaška Ševce

f 231a

Jest jich trý: Jan, Kače, Markéta.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na mlejně Lukáše pod Dolní horou, jak zápis kněh purkrechtních v sobě šíře obsahuje 231 R 7 gr 5 ½ den. Ta spravedlnost jim od letha [15]96 při Vánocích teprv jíti má po 3 R.
A mimo to mají při právě závdanku položeného s téhož mlejnu hotových 30 R.
A když nápadníci nebož[tí]ka Ševce svou spravedlnost vyzdvihnou, těm sirot[kům] Jírovým spravedlnost jejich pořadně po 10 R vycházeti bude.
Summa toho 261 R 7 gr 5 ½ den.
Z toho se má dluhuov toto po neb[božtíku] otci těch sirot[ků] zplatiti:
Item Pavlovi, sirot[ku] n[ebožtíka] Vaška Ševce, kterýž jest již umřel, krávy dvě podle podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 144 7 R. Těch 7 R po tom Pavlovi náleží Kateřině sestře jeho.
Více Janovi Jurkovýmu za dluh 1 R 4 gr 2 den.
Na Suchov babce těch sirot[ků] 5 R.
Více dluhuov se splatiti má drobnejch po témž nebožt[íku] podle regimentu 6 R 11 gr 5 den.
Pars těch dluhův 19 R 16 gr.
f 231b
A tak zůstává na ty tři sirotky čistého statku 241 R 21 gr 5 ½ den.
Dělíc tu summu na ty tři díly, dostane se na jeden každej díl po 80 R 17 gr 1 ½ den.
Vydání z té hotové napřed psané summy toto:
Item Kateřině po Pavlovi bratru jejím dáno za 2 krávy, kteréž po smrti je[ho] na ni připadly 7 R.
Janovi Jurkovému dáno za dluh podle nadepsaného položení
1 R 4 gr 2 den.
Na Souchov babce těch sirot[ků] 5 R.
Drobnejch dluhuov splaceno 6 R 11 gr 5 den.
A tak zejmouce ty zaplacené dluhy z hotové summy, zůstává při právě 10 R 14 gr.

Letha 1598 přijato z mlejnu pod Dolní horou od Jana Žilky
3 R.
[Leta] 1599 též přijato ze mlejna pod Dolní horou od Jana Žilky 3 R. Act[um] za purg[mistra] Martina Ševčíka.
Janovi dáno od učení školního na díl jeho 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákového přijato od Jana Žilky za mlejn 3 R.
Janovi dáno na šaty a od učení školního 1 R 15 gr.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jana Žilky za mlejn 3 R.
Více těmto sirotkom náleží v statku n[ebožtíka] Vaška Ševce dílu otcovského, jakž rozdíl při tom statku 99 ukazuje, totiž 12 R 5 gr 2 den.
f 232a
Letha 1600 a 1601 přijato z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce nápadu otcovského lonských a letoších 3 R 3 gr.
Z toho dáno Janovi od učení do školy 1 R 3 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jana Žilky za mlejn 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce dílu otcovského přijato
2 R 5 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana Žilky za mlejn 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce dílu otcovského 3 R 20 gr.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Jana Žilky ze mlejna 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška ševce dílu otcovského 3 R 6 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato z gruntu Jana Žilky 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato ze mlejna Jana Žilky 2 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Jana Žilky za mlejn 2 R.
Přijal je Jan na díl svůj.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato ze mlejnu Jana Žilky 4 peníze po 2 R – 8 R.
Ty přijal Jan na díl svůj.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato ze mlejnu Jana Žilky za rok peněz položených 2 R.
Ty jsou vydány Janovi na díl jeho.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Žilky za mlejn přijato peněz 4 R.
Ty sou vydány Janovi, synu Jíry Vaška ševce.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Jana Žilky za mlejn přijato peněz 2 R.
Ty jsou vydané Janovi, synu Jíry Vaška Ševce.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Žilky za mlejn přijato peněz 8 R.
Ty přijal n[ebožtíka] Jíry Vaškového Jan.