Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

102 Sirotci n[ebožtíka] Adama Markové[ho]

f 238a

Jest jich trý: Kateřina, Václav, Zuzanna.
Václav ten své vůle užívá a k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 113 na Závodí Jana Hulínského 35 R 12 gr.
A mimo jest jim položeno 4 R 18 gr.
A na těch 35 R 12 gr do letha [15]93 zadržáno 3 R.
A od letha [15]94 pořadně při Vánocích se pokládati má po
2 R.
Vydáno z toho položení:
Item na chování těch všech sirot[ků], též za dluhy a platy panské zadržalé 5 R 10 gr.
Též těm sirot[kům] náleží na vinohradě Mikuláše Pecna podle zápisu kněh horenských v listu 241 podle vyhledání 38 R.
Na to mají do letha 1593 vyšlých při právě 7 R a ostatek se jim platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 3 R až do vyplnění summy jim náležitej.

Letha [15]94 přijato od Jana Hulínského za grunth peněz purgkrechtních do sirot[čí] truhlice 2 R.
Z vinohradu nic položeno není, neb všecken pohekl.
Z toho dáno Václavovi Letovskému od rejstr 10 gr.
f 238b
Václavovi napřed psanému náleželo spravedlnosti 34 R, ta spravedlnost na jeho Mi[l]ost Pána jakožto po sirot[cích] zběhlých připadla. Z níž jest Jeho Mi[l]osti odvedeno 4 R
23 gr a ostatek odvedeno sirotkům Jan Brkala na vyšlou spravedlnost jejich.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Hulínskýho 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Hulínského 2 R.
Letha [15]97 přijato z vinohradu Mikuláše Pecna 1 R.
Letha 1598 přijato za grunt od Jana Hulínského letoších i lonských peněz za [15]97 rok 3 R.
Od Mikuláše Pecna za vinohrad přijato 1 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Hulínskýho za grunt 1 R.
Též přijato od Mikuláše Pecna za vinohrad 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Hulínskýho za grunt 15 gr.
Do statku n[ebožtíka] Jana Brkala na odvod ut s[upr]a po s[irotku] zběhlým dáno hotových peněz 13 R 5 gr.
Od Mikuláše Pecna přijato za vinoh[rad] 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Mikuláše Pecna za vinohrad 15 gr.
Od Jana Hulínského za grunt 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Hulínského za g[runt] 15 gr.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jana Hulínského za grunt 1 R.
Od Mikuláše Pecna za vinohrad přijato 15 gr.
f 239a
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového přijato od Mikuláše Pecna za vinohrad v Dolní hoře 1 R.
Od Jana Hulínského za g[runt] přijato 1 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana Hulínskýho za grunt 15 gr.