Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

103 Sirotci n[ebožtíka Jíry Dubnické[ho]

f 241a

Jest jedna Kateřina a Anna mateř její druhá.
Kateřina jsouce malá při mateři své zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti z gruntu 118 na Závodí Jana Matěje Hafrové[ho] 11 R. Na to jest položeno 3 R a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti se má 8 R.
Příde na každej díl 5 R 15 gr.
Anna mateř ta jest na díl svůj vzala 3 R.
Více se jim spravedlnosti nenachází.

Letha [15[94 přijato od Jana Doubnického za grunth peněz purgkrechtních 1 R.
Ten jest vydán Kateřině, mateři napřed psaného sirotka.
Letha [15]96 položil Jan Dubnický za grunth 2 R.
Z toho dáno mateři na díl její ty dva zlatý.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Babiráda za g[runt] 1 R.
Ten přijala Kateřina na díl svůj.
A našlo se při gruntě 118, že jest těmto s[irotkům] vyplněno po letech 4 R.
Ty všecky přijala Kateřina na díl svůj.