Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

104 Sirotci n[ebožtíka] Vávry Hubkové[ho]

f 242a

Jest jich dvé: Jiřík a Kateřina.
Ty jsou zemřeli, spravedlnost jejich na nápadníky, kdož by nejbližší příbuzenství prokázal, připadnouti má.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 121 na Závodí Bartoše Hanákové[ho] 7 R. Ty jakž jim jíti mají, zápisem kněh nových purkrechtních spraviti se moci budeš.

Příjem a vydání:
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jíry Hyklova za g[runt] 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jíry Hyklova za g[runt] 1 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jíry Hyklova za g[runt] 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jíry Hyklova za grunt 1 R.
Přijali jej nápad[níci] po sirotcích ut s[upr]a.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Jíry Hyklova za grunt 15 gr.
Přijali je nápad[níci] po sirotcích ut s[upr]a.