Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

105 Sirotci n[ebožtíka] Matěje Konečného

f 244a

Jest jich dvé: Daniel a Zuzanna.
Ti jsou malí, při mateři svej zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na vinohradě Bartoše Hanákového, otčíma jejich, v Ležhoře podle zápisu kněh horenských v listu 211 14 R 8 gr 4 den. Ty jakž jim jíti mají, knihami horenskými se spravíš.

Jakož jest Zuzanně nahoře psané na vinohradě Bartoše Hanáka náleželo 7 R 4 gr 2 den, ty jest tomuž Bartošovi Hanákovi za 24 gr prodala.
A tak tu žádné spravedlnosti více nemá.