Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

106 Sirotci n[ebožtíka] Pavla Nevrlýho

f 245a

Jest jich dvý: Jan, Kateřina a Anna mateř jejich třetí.
Kateřina ta s vůlí vrchnosti slouží, Jan ten při mateři své zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 142 na gruntě Jíry Karasovýho 9 R.
Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Jan Hlávků drží, podle zápisu kněh horenských v listu 179 21 R.
Učiní všeho 30 R.
Na to jest jim ku právu položeno z gruntu 4 R.
A z vinohradu 7 R.
Pars 11 R.
Z těch hotových peněz vydáno za dluhy n[ebožtíka] otce jejich 2 R 7 gr 5 den.
Sejmouce ty dluhy, zůstává čistého statku 27 R 22 gr 2 den.
Dělíce na 3 díly, dostane se na jeden díl po 9 R 7 gr
3 den.

Vydání:
Item Ance mateři dáno 1 R 22 gr 2 den.
Více jí dáno, což na vinohradě prodělal 7 R.
A tak se jí ještě k doplnění dílu jejího dodati má 15 gr
1 den.
f 245b
Item z vejš psaného gruntu ostatních 5 R. Ty jim teprva položeny býti mají, když prve jiní nápadníci, kteříž spravedlnost svou na něm mají, vyberou.
A z vinohradu nadepsaného se jim pokládati má, když Jozef Knězů 12 R vyzdvihne, po 3 R – 14 R.