Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

109 Sirotek n[ebožtíka] Jíry Útulnýho

f 253a

Jest jeden Anna a u Vale Černých děda svého v Lipově zůstává.
Vyhledalo se ji spravedlnosti při témž Valovi dědu jejím patery včely a roubanici, čehož ona obojího do zrostu jejího užívá a když by jí toho potřeba nastala, povinen jí bude s toho práv býti.
O jiné spravedlnosti, aby kde co jakou jmíti měla, se neví.