Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

110 Sirotci n[ebožtíka] Tomáše Jelénkových

f 254a

Jest jeden Pavel.
Ten budouce v službě u pana Sebolda Čačka od něho za hory preč ušel.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na podsedku Kašpara Vymočila 15 R. Na to jest jemu týž Kašpar zadržel 1 R a ostatek se od letha [15]94 pokládati má při Vánocích po 1 R.
Ta spravedlnost tohož Pavla jakožto odběžná na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. Z níž j[es]t Jeho Mi[l]osti 1 R odvedeno a ostatek 14 R k vyzdvižení odkázané sirotkům nebožšt[íka] Mikuláše Štěrby.

Letha [15]94, [15]95, [15]96, [15]97 přijato [od] Kašpara Vymočila štverých peněz 4 R.
Ty sou odvedeny s[irotkům] n[ebožtíka] Mikoláše Štěrby.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jíry Tomanového 1 R.
Ten jest dán s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Štěrby podle odvodu.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova vyhledalo se, že náleží tomuto sirotku na vinohradě Jana Skaličky v Ležhoře summy 13 R, placením od leta 1604 podle ourody po 2 R.
Též se vyhledalo, že náleží sirotku ut s[upr]a na druhé polovici vinohradu Václava Bednáře v Ležhoře 11 R, placením podle ourody od leta 1604 po 2 R.
f 254b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato za vinohrad od Jana Skaličky 2 R.
Od Václava Bednáře 1 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Od Jíry Ďaďového za grunt přijato i lonské 2 R.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Štěrby podle odvodu po s[irotku] zběhlým
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry Ďaďového za g[runt] 15 gr.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Vítka Malého za grunt přijato 1 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Vítka Malého za grunt přijato peněz ročních za 2 leta 2 R.