Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

116 Grunt Jana Žopského

f 1101a

Ten Jan Žopskej koupil jest podle zápisu knih starých purkrechtních v listu 109 od Lukáše Košťála grunth se čtvrtí roli za summu 71 zl.
Na kderýž jest podle téhož starého zápisu toto vyplnil: dluhuov místo závdanku za Lukáše Košťála porůzných 5 zl, týž obzvláštně za téhož Lukáše Matějovi Komárenskému do Čachtic
6 zl, Srnovi a Vaškovi Ševcovému 24 zl, učiní toho jeho vyplacení 35 zl.
Rukojmě Jan Holenka, Pavel Zelený, Pavel Radů a Jakub Drabíků R.S.N.
Item nápadníkům nebožt[íka] Jiříka Štibala 4 zl 6 gr a sirot[kům] nebožt[íka] Lukáše Košťála 31 zl 24 gr. Ta summa jest vyšlá a za tímž Janem Žobským zadržalá zůstává.

Letha [15]95 ten grunth vejš psaný prodán Martinovi Lukáše Košťálového za summu, což na něm ještě dopláceti zůstává, jmenovitě za 36 zl. Místo závdanku sobě díl svůj, což jemu po otci jeho náleželo, srazil 31 zl 24 gr a tak ještě do jinejch s[irotčích] peněz doplatiti má 4 zl 6 gr, ty pokládati má od letha [15]96 po 1 zl. Rukojmě Pavel Pavelka, Jan Pikna
S.R.S.N.
f 1101b
Letha [15]96 položil Martin Košťálů za grunth do jinejch peněz sirotčích 1 zl.
Leta [15]97 položil Martin Košťálů za grunt svůj do jiných peněz 1 zl.
Leta [15]98 položil Martin Košťálů za grunt svůj peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Štibala 1 zl.

Pustý zůstává od téhož letha.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala purgmistr a starší prodali tento podsedek, kterýž od několika leth pustej byl, Šimonovi Mozolovýmu za 20 zl bez závdanku, platiti má od letha 1602 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Mikuláš Pecen, Eliáš Radějovský S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží:
Předních peněz nápad[níkům] n[ebožtíka] Jiříka Štibálka
0 zl 6 gr.
Martinovi n[ebožtíka] Lukáše Košťála 19 zl 24 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Šimon Mozolů za grunt 2 zl. Z toho dáno na nápadníky Jíry Štibálka ostatních 6 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Košťála 1 zl 24 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Šimon Mozolů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Košťála
2 zl.
Pusté

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky ouřad prodali požár pustý místo po n[ebožtíku] Šimonovi Mozolovi zůstalý Mikulášovi Košťálovi za summu 16 zl bez závdanku. A jakož ještě těch 16 zl bratřím svým dopláceti zůstával, takové peníze jsou mu dobrovolně upustili a darovali. A tak týž Mikuláš Košťál má tento grunt zaplacený za volný a svobodný odevzdán. Rukojmím jest za něj Mikuláš Lazebníků SRSN.
Zaplacený.
Pusté