Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Sirotek po nebožt[íku] Matějovi Vodným zůstalý

f 29a

Jest jedna Kateřina.
Vyhledalo se jí spravedlnosti po nebožt[íku] Matějovi Vodným otci jejím mimo to, což jest za zdravého života svého dílu sobě náležitého i po nebožt[íku] Janovi, bratru svém zemřelém vybral, ještě 78 R 13 gr ½ den.
Na to má na gruntě 29 Martina Vodného, tak jakž v rejstřích nových purkrechtních jest poznamenáno, 48 R 1 gr 5 ½ den. Ty jsou všecky za tímž ne[božtíkem] Martinem Vodným zadržány.
Týž tomu sirot[ku] náleží na vinohradě téhož ne[božtíka] Martina Vodného v Dolní hoře 6 R. Rukojmě již dávno zemřeli.
Více na Jírovi Supovi na vinohradě v Novosadích nad Dolní horou náleží 5 R 15 gr. Ty již před dávnými lety měly na hotově býti. Ten Sup utekl a za ten vinohrad rukojmě Zdeněk a Martin Škopů R.S.N.
A při právě hotových bejti má 18 R 26 gr 3 den i z vinohradu Babirádova.
Týž tomu sirot[ku] náleží na gruntě Václava Ševce, kromě což od chování jeho dáno jest 20 R.
f 29b
Na to letha 1593 zadržel tenž Václav 1 R.
Více jí náleží na podsedku 25 na Závodí, s kderéhož Jíra Juračů utekl a po němž tenž podsedek pustý a toliko samé místo prázdné zůstalo 14 R. S toho jsou jí povinni rukojmě, jakž při zápisu v knihách nových purkrechtních o nich položeno, odpovídati a právi bejti.
Více témuž sirot[ku] náleží na vinohradě v Dolní hoře, kderejž kněz Jiřík drží 12 R. Ty jak jim jíti mají, knihami horenskými v listu 92 se spravíš, totiž po 4 R, jakž hora káže.
Summa statku 202 R 26 gr 2 den.

Letha [15]94 přijato od Václava Ševce za grunth mimo to, což od vkladu do register těchto 5 gr 3 den vydáno 1 R 24 gr
4 den.
Více přijato od téhož Václava na zadržalou summu 1 R.
Z toho dáno Václavovi Letovskému od vkladu rejstr 6 gr
1 ½ den.
Letha [15]94 odvedeno napřed psaným sirot[kům] na vyšlou spravedlnost jejich 55 R 18 gr, kteréž náležely Kateřině, sirotku nebožštíka Vaňka Drostka, sirotku zběhlému. Ty jak se jim vyplniti mají, při zápisu téhož sirotka nebožštíka Drostka se spravíš.
f 30a
Letha [15]95 přijato od s[irotků] n[ebožtíka] Vaňka Drostka podle odvodu 1 R 15 gr.
Téhož letha [15]95 přijato z gruntu Václava Ševce 4 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 22 gr 6 den.

Letha [15]96 přijato po s[irotcích] n[ebožtíka] Vaňka Drostka 1 R.
Téhož letha přijato z gruntu Václava Ševce 4 R.
Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Jana Rabasa za rok [15]95 2 R.
Téhož letha přijato od kněze Jiříka z vinohradu 15 gr.
Tomu s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Modrejch náleží na gruntě Jana Rabasa, kteréž se jemu od Václava Ševce koupili za 2 R – 11 R.
A tak ta všecka summa na tom podsedku náležeti bude.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Rabasa 2 R.
Téhož leta přijato z vinohradu Jury Supa 1 R.
Letha 1598 přijato za grunt od Jana Hrnčíře na místě Jana Rabase položených 2 R.
Též přijato z vinohradu kněze Jiříkového, které položil Václav Martina Kováře 3 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za grunt od Šimka Mozolova 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákova přijato od Martina Hlávky za g[runt] 1 R.
Z gruntu Václava Ševce od letha 1597 až do letha 1601 přijato, kteréž omylně do statku n[ebožtíka] Martina Vodného pokládány byly, přijato 13 R 15 gr.
Za vinohrad kněze Jiříka od téhož letha ut s[upr]a až do letha 1600 přijato, kteréž taky omylně do statku n[ebožtíka] Martina Vodného pokládány byly 5 R.
Kateřině letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového vydáno hotových peněz 26 R 26 gr.
Též se na díle jejím sráží, co náleží na pustým podsedku, z kterého Jíra Juráčů ušel 14 R.
f 30b
Letha 1602 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Martina Hlávkového za g[runt] 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku Vaňka Drostka podli odvodu po s[irotku] zběhlém hotových přijato 29 R 22 gr 4 den.
Od Vaška Ševce přijato za grunt 1 R 15 gr.
Ty přijal Mikuláš muž Kateřinin na díl její.
Více Kateřině dáno hotových peněz 48 R 7 gr 4 den.
Od Martina Hlávky přijato za g[runt] 1 R.
Ten přijal Mikuláš Rabáčků na díl Kateřinin.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato z statku n[ebožtíka] Vaňka Drostka po s[irotcích] zběhlých 2 R.
Od Matěje Šišového přijato za grunt 2 R.
Od Martina Hlávky za grunt přijato 3 R.
Ty přijal Mikuláš Rabáčků na díl Kateřinin.
Více dáno Mikulášovi Rabáčkovýmu na díl Kateřiny manželky jeho peněz hotových 4 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato z statku n[ebožtíka] Vaňka Drostka podle odvodu 2 R.

Od Martina Hlávky za grunt přijato 3 R.
Kateřině dáno na díl její, které přijal muž její 5 R.
Od Matěje Šiše za grunt přijato 2 R.
Ty přijal Kateřinin muž na díl její.
Letha 1608 za purg[mistra] Pavla Tomášového přijato z statku n[ebožtíka] Vaňka Drostka podle odvodu 1 R.
Od Martina Hlávky za grunt přijato 1 R.
Kateřině dáno, které přijal muž její 2 R.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Slabého přijato od Martina Hlávky za g[runt] 2 R.
Přijal je Mikuláš Rabáček na díl Kateřiny ženy své.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Drostka přijato 2 R.
Přijal je Mikuláš Rabáček na díl Kateřinin.
f 31a
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z statku n[ebožtíka] Vaňka Drostka 2 R.
Přijal je Mikuláš Rabáček na díl ženy své.
Od Martina Hlávky přijato za grunt 1 R.
Přijal jej Mikuláš Rabáček.

Sečtení toho statku:
Náleží těmto sirotkom podle bedlivého vyhledání mimo to, co jest vyzdviženo na těchto věcech:
Na gruntě Martina Hlávky 11 R 1 gr 5 ½ den.
Na vinohradě Martina Vodného 6 R.
Na vinohradě Jíry Supa novosadě nad Dolní horou 5 R 15 gr.
Na vinohradě k[něze] Jiříka v Dolní hoře 3 R 15 gr.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Drostka podle odvodu po s[irotcích] zběhlých 14 R 10 gr 3 den.
Na gruntě 110 na prostředním řadě v Městečku 2 R.

Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Vaňka Drostka podle odvodu 5 R.
Ty přijal Mikuláš Rabáček.
Od Martina Hlávky za grunt 6 R.
Přijal je Mikuláš Rabáček.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře z s[tatku] n[ebožtíka] Vaňka Drostka přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Od Martina Hlávky za grunt přijato peněz 2 R.
Ty 4 R vydány sou Mikulášovi Rabáčkovi.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato z statku n[ebožtíka] Vaňka Drostka za 2 letha 4 R.
Od Martina Hlávky za grunt přijato peněz ročních 4 R.
Těch všech 8 R přijal Mikuláš Rabáček.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Martina Hlávky za gr[unt] 0 R.