Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

122 Nápadníkům po n[ebožtíku] Jiříkovi Štibalovi

f 266a

Náleží podle vyhledání kněh sirotčích v listu 120 jednomu každému z nich toto:
Item Martinovi 6 R 1 ½ gr.
Zuzanně 1 R 1 ½ gr.
Bětě 6 R 1 ½ gr.
Pars 13 R 4 ½ gr.
Na to mají na vinohradě Jana Kopřivy 8 R 28 ½ gr. Ty jsou za ním zadržalé.
A na gruntě, na kderémž Lukáš Košťálů byl 4 R 6 gr. Ty též mají vyšlé býti.

Letha [15]94 přijato od Jana Kopřivy za vinohrad peněz ročních do truhlice sir[otčí] 2 R.
Letha [15]96 přijato z vinohradu Jana Kopřivy 2 R.
Dáno Martinovi na díl jeho 2 R.
Našlo se z register purkrechtních, že jest položil Lukáš Košťálů za rok [15]96 a [15]97 2 R.
Ty přijal Martin na díl svůj.
Letha [15]98 přijato za grunt od Lukáše Košťála 1 R.
Ten zuostává při právě na Bětu, jest vydán Martinovi na díl jeho.
Více dodáno je[mu] ostatek spravedlnosti z vyšlých peněz
1 R 1 ½ gr.
Zuzaně též dodáno ostatek dílu jejího 1 R 1 ½ gr Holomkovi Židu za dluh její.
A tak oni tu nic nemají.
f 266b
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka dáno Bětě z vyšlé spravedlnosti na díl její 2 R 15 ½ gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato na vyšlou spravedlnost, které sou vydány Bětě na díl její 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala dodáno Bětě ostatek spravedlnosti její peněz hotových 1 R 15 gr.
A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.