Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

123 Sirotci Jana Kože

f 267a

Jest jich pět: Jíra, Bartoš, Matěj, Markéta, Anka a Barbora mococha jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 136 77 R.
Dělíc tu summu na 6 dílů, dostane se na jeden každej díl po 12 R 25 gr.
Na to jest ku právu položeno 48 R 20 gr.

Vydání z tej hotovej summy:
Ance 6 5 20 gr.
Více jí dáno, což Jiříkovi Třískalovi prodala 6 R 20 gr.
A převzala 5 gr.
Barboře mateři dáno 12 R 20 gr. Dodati se jí má 5 gr.
Item Jírovi
Item Bartošovi Těm všem, poněvadž ono na díly své nic
Item Matějovi nepřijali, se každého dílu jejich
Item Margetě dodati má po 12 R 25 gr.
Pars všeho, což se jim dodati má 51 R 15 gr.
f 267b
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na vinohradě, kderýž Tomáš Ležakujů drží 28 R 10 gr. Ty se jim pokládati mají od letha [156]94 při Vánocích po 6 R.
A při právě hotových býti má 23 R.
Item na Ance sestře jejich, což převzala 5 gr.
Učiní všeho 51 R 15 gr.

Letha [15]94 přijato od Tomáše Ležakuje z vinohradu s[irotkům] napřed psaným 2 R.
Z toho dáno Václavovi Letovskému 13 gr.
Bartošovi napřed psanému náleželo spravedlnosti 12 R 25 gr, ta spravedlnost, poněvadž se týž Bartoš k rejstrům nestavěl a své vůle užíval, na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. Z níž jest Jeho Mi[l]osti odvedeno 5 R 22 gr a sirotkům nebožštíka Mathouše Skaličky odvedeno 7 R 3 gr.
Letha [15]97 přijato z vinohradu Tomáše Ležakuje 3 R.
Letha [15]98 přijato z vinohradu Tomáše Ležakuje 4 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Tomáše Ležakujového za vinohrad 3 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka přijato od Tomáše Ležakuje za vinohrad 2 R.
f 268a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Tomáše Ležakuje 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Tomáše Ležakuje za vinohrad 2 R.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Tomáše Ležakuje za vinohrad 5 R.
Z toho dáno dluhu s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoše Meznýho mlynáře 1 R.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Tomáše Ležakuje za vinohrad 1 R 15 gr.
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala přijato od Tomáše Ležakuje za vinohrad 1 R 15 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Tomáše Ležakuje za vinoh[rad] 1 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Jakuby Zigy za jednu polovici vinohradu na místě Thomáše Ležakuje přijato 1 R
12 ½ gr.
Od Jíry Thomášového syna za druhou polovici téhož vinoh[radu] přijato též 1 R 12 ½ gr.
A tak z toho vinohradu jest těmto sirotkům zouplna vyplaceno.
Do statku n[ebožtíka] Mathouše Skaličky podli odvodu dáno
2 R 25 gr.