Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

126 Sirotci n[ebožtíka] Tomáše Meznýho mlynáře

f 277a

Jest jich sedm: Jan, Jíra, Kuna, Barbora, Zuzanna, Kače, Anna a Dorotha mateř jejich osmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech, a to takto:
Item na mlejně Jana, napřed psaného syna Tomáše, peněz vyplacených i s těmi 20 R od Jana Sokola vyzdviženými 340 R. Kterážto summa od letha 1616 po 20 R jíti má.
Item týž na mlejně Macka Žujkového pod Radostnou jim náleží 147 R. Ty jim jíti mají od letha [15]94 po 20 R.
Item na achteli vinohradu na Lipovsku 60 R.
Item na druhém achteli vinohradu též na Lipovsku 60 R.
Item na třetím achteli vinohradu též na Loucku 60 R.
Item na čtvrtým achteli vinohradu též na Loucku 60 R.
Item na koutu roli v Hloží 15 R.
Item na Mikulášovi Žilkovi 2 R.
Item na Jírovi Košťálovi půjčených 5 R.
Pars 749 R.
Dělíc tu summu na napřed psaných osm dílů, dostane se na jeden každej díl po 93 R 18 gr 5 den.
f 277b
Kuna ta na díl svůj achtel vinohradu na Loucku v 60 R přijala.
Zuzanně ta též achtel vinohradu na Lipovsku v 60 R v díle svém přijala.
Jírovi achtel vinohradu na Lipovsku v 60 R se odvádí.
Též achtel vinohradu na Loucku Kači manželce Jíry Hobže v 60 R se zanechává. O kderýžto vinohrad a doplnění ostatku dílu jejího s Jeho Mi[l]osti Pánem o propuštčení jednati má.
Anna ta kout roli v Hloží v 15 R přijímá.

A tak těm napřed psaným osobám k doplnění dílův jejich se ještě toto každému dodati má:
Kuně 33 R 18 gr 5 den.
Zuzanně 33 R 18 gr 5 den.
Jírovi 33 R 18 gr 5 den.
Kateřině 33 R 18 gr 5 den.
Anně 78 R 18 gr 5 den.
Barboře 93 R 18 gr 5 den.
Dorotě mateři 93 R 18 gr 5 den.
Janovi 93 R 18 gr 5 den.
Summa všeho, což jim dodati má 493 R 29 gr 5 den.
f 278a
Jan ten dílu svého sobě na mlejně 93 R 18 gr 5 den poráží.
A vejš dotčených osobám ještě na doplnění dílův jejich na níže psaných věcech dopláceti takto náleží:
Item na mlejně Jana bratra jejich 246 R 11 gr 2 den. Ta spravedlnost jim od letha 1616 jíti počíti má po 20 R.

Item na mlejně Macka Žujkového pod Radostnou 147 R. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 20 R.
Item na dluzích podle napřed psaného poznamenání nachází se 7 R.

Barbora, Anna a Dorota mateř ty od letha [15]94 k vyrovnání od jiných osob vinohraduov v dílích jejich vzatých mají vyzdvihnouti nejprve 165 R, a to takto:
Barbora 60 R.
Anna 45 R.
Dorota mateř 60 R.
Každého leta na každú osobu po 6 R 20 gr.
A když z těch tří osob každému tak jakž vejš dotčeno summa jejich se vyplní, již na těch sedm dílů pořadně ze mlejna bratra jejich se po 20 R pokládati bude.
f 278b
A mimo napřed psanou spravedlnost Kuně a Barboře náleží každej s jedno lůže šatů, kráva jedna, ovce dvě, svině dvě, to při Janovi bratru jejich v opatrování zůstává. Povinen jest jim s toho práv býti.

Letha [15]95 přijato ze mlejnu Macka Žujkové[ho] 20 R.
Ty přijaly Barbora, Anna a Dorota mateř.
Téhož letha [15]95 Dorota, mateř sirotků napřed psaných, o posudku velickém předstoupila před pana ouředníka a ouřad velický, dobrovolně z rozmyslem dobrým jest z dílu svého jí při tom statku náležitého na penězích posledních dvoum synům svejm, Jírovi a Janovi oběma spolu, oddala mimo jiné děti své napřed psané jmnenovitě 33 R 18 gr. Na kteréž se děti té Doroty, totiž Kuna, Zuzanna, Kateřina, Anna a Barbora po smrti její potahovati nemají a moci jmíti nebudou.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato jest od pana Matěje Přerovskýho za mlejn 33 R.
Ty jsou vydány Jurovi Barvínkovi po Zuzanně matce jeho.