Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

127 Nápadníkům po n[ebožtíku] Matějovi Mrnkavém

f 284a

Náleží jim na hotově i po zemřelých 30 R 24 gr 6 den.
Z nichž náleží jednomu každému toto:
Barboře 5 R 24 gr 1 ½ den.
Kateřině 4 R 2 gr 5 den.
Janovi 4 R 2 gr 5 den.
Ance 16 R 25 gr 1 ½ den.
Po tej Anně zůstal syn Bartoš, ten tu spravedlnost vejš psanou letha [15]94 o masopustě Vaňkovi Jakšovému za 7 R 4 gr 2 den hotových prodal.

Letha [15]94 dáno z dílu Kateřininého Jírovi synu jejímu
4 R 2 gr 5 den.
Jakož jest Vaněk Jakšových od Bartoše vejš psaného nahoře jmenovanejch 16 R 25 gr 1 ½ den koupené měl, takové peníze jest tenž Vaněk Jakšů Martinovi Halíkovi zase pustil a on Martin Halíků Vaňkovi Jakšovi zase, což za ně dal, totiž 7 R
4 gr 2 den, navrátil. Protož Martinovi Halíkovi takové peníze dojíti a jemu vydány bejti mají, na čež se nadepsaný Bartoš na časy budoucí více potahovati připověděl.
Letha 1595 při posudku dáno Martinovi Halíkovi z dílu Anny na peníze vyšlé ostatek její spravedlnosti, což mu Vaněk Jakšů pustil 16 R 25 gr 1 ½ den.