Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

128 Nápadníci n[ebožtíka] Jana Oulehly

f 285a
Vyhledalo se jim spravedlnosti v dědině Velkej Vrbce po ne[božce] Barboře mateři jejich podle kněh nových sirotčích vrbeckých v listu 37 22 R 2 gr 3 den.
A mimo to při právě velickým hotových 15 R 16 gr 1 ½ den.
Pars 37 R 4 ½ den.
Z té summy mimo první vybrání náleží každému toto:
Vaňkovi 2 R 28 gr.
Jírovi 2 R 28 gr ½ hal.
Tobiášovi 2 R 18 gr ½ víd.
Mikulášovi 2 R 18 gr 1 ½ den.
Mathoušovi 2 R 18 gr 1 ½ den.
Margetě 3 R 2 gr 6 den.
Zuzanně 11 R ½ víd.
Barboři mateři jejich 5 R 25 gr 3 den ½ víd.
Kači 3 R 8 gr 6 ½ den.
Barbora vejš psaná aneb Macek Doubravů ten jest díl ten její Dobiášovi Oulehlovi a Václavovi Ševci oběma spolu k vyzdvižení všech 5 R 25 gr 3 den ½ víd dobrovolně pustil.
Letha [15]95 dáno z dílu Barbory mateře Thobiášovi a Václavovi Ševci podle odkázání 2 R.
Též těm sirotkům náleží při právě dědiny Velké Vrbky 22 R 22 gr 3 den všem společně. Na to přijato od ouřadu vrbeckého při posudku letha [15]95 4 R.
Ty dány Dobiášovi po Barboře, neb mu jich jiní nápadníci pustili.

Letha [15]97 dáno Václavovi Ševčíkovi po Zuzaně 1 R.
f 285b
Letha [15]98 dodáno ostatek Václavovi Ševci spravedlnosti jemu náležitej po Barboře 27 gr 5 den.
A Tobiáši Oulehlový[mu] též odvedeno ostatek 27 gr 5 den.
Téhož letha ut s[upr]a Vaněk, Matouš, Jíra, Mikuláš a Margita, nápadníci napřed psaní, pustili sou dobrovolně a z lásky spravedlnost všecku, což jim koliv náleželo, Tobiášovi Oulehlovi bratru svému, kteréž se našlo mimo prvnější vyzdvižení a bedlivého vyhledání 13 R 13 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z Vrbky z statku n[ebožtíka] Vaška Hoškového dílu Barbořiného 4 R
5 gr.
Ty sou vydány Tobiášovi Oulehlovi podli odvodu ut s[upr]a.