Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

132 S[irotci] n[ebožtíka[ Jana Košťála

f 288a

Jest jich osmero: Jíra, Daniel, Martin, Mikuláš, Václav, Barbora, Kače, Dorota a Markéta mateř jejich devátá.
Ti všickni sirotci spolu s mateří na gruntě zůstávají a spolu se živí, neb jinde spravdlnosti žádné nemají.
Mají své spravedlnosti na gruntě 26 Matěje Adamových 42 R 15 gr. Ty se jim na posledních penězích vyplniti mají.
Jakož Dorotě, Martinovi a Danielovi náleželo spravedlnosti jim náležité summy 14 R 4 gr 5 ½ den, ta jest na J.M. Pána jakožto po zběhlých obrácena.
A tak oni tu nic nemají.