Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

135 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Lazebníkovýho

f 294a

Jest jich trý: Mikoláš, Šimek a Kuna mateř jejich.
Mikoláš ten jest ženatý, Šimek ten při mateři své zůstává.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Jana Valnejch
91 R.
Více jim náleží hotovejch peněz z téhož gruntu závdanku položenejch 14 R.
Summa všeho 105 R.
Dělíc tu summu na těch tři díly, dostane se na jeden každej díl po 35 R.

Vydání:
Item Kuně dáno na díl její z toho závdanku položeného 7 R.
Item Mikolášovi též dáno 7 R.

Letha [15]94 přijato od Adama Hranického peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno Kuně mateři 2 R.
Mikolášovi též dáno 2 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Martoše Broumovského 2 R.