Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

136 S[irotci] n[ebožky] Anny Srnové

f 296a

Jest jich dvý: Jan a Maruše.
Ty sou malé a mezi přáteli se přichovali a přechovají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Adama Bošáckýho po též Anně mateři jejich, tak jakž o tom při nápadnících n[ebožtíka] Jana Srnového v listu 105 položeno najdeš 28 R
24 gr 5 den.
Na to jest jim ku právu položeno do truhlice sirot[čí] 2 R 5 gr 2 den.
A ostatek jak se jim vyplniti má, o tom při témž zápisu položeno najdeš.

Letha [15]95 přijato z gruntu Adama Bošáckýho 3 R.
Z toho dáno na pohřeb Jana nahoře psaného 1 R.
Též zaplaceno dluhu po nebožce Anně Srnové za obilí 1 R
15 gr.
Leta [15]97 přijato na vejš psanou summu po tejž Anně Srnové z statku Jana Srnového 4 ½ R.
Z toho dáno za obilí do Strážnice ostatních peněz 1 ½ R.
A tak za to obilí není nic dlužno.