Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

138 Sirotek nebožt[íka] Pavla Šidlákového

f 300a

Jest jedna Kateřina a mateř její též Kateřina.
Kterážto matka díl svůj všecken vyzdvihla a na gruntě srazila.
Ten sirotek jest malý a při mateře zůstává.
Vyhledalo se jí spravednosti na gruntě mateři její, kterejž Lukáš otčím její platí 57 R 18 gr.
Ty se jim od letha, když jiní nápadníci podle rejster purgkrecht[ních] svou spravedlnost vyzdvihnou, po 6 R platiti mají.

Letha [15]96 dáno z dílu mateřiného s poručení Její [Mil]osti Paní, které se od chování toho sirotka dalo, nebo by matka toho sirotka nebedlivým opatrováním svým to dítě byla umořila 4 R 18 gr.
Též dáno z dílu mateřininý[ho] a sirotčího za panské platy 1 R 12 gr.
A tak Šturm, manžel té Kateřiny, povinen bude zase takové peníze s[irotčí] nahraditi a dáti.
Na vydání těch peněz přijali od Šturma ročních peněz letha [15]96 6 R.