Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Sirotek nebo[žtíka] Matěje Plevy

f 37a

Jest jeden Jíra, ten jest řemesla řeznického.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti hotové do leta [15]93 z gruntu Kuby Němcového i z zadrželými a za jatku prodanou vyšlé 37 R 7 ½ gr, i s tím, co rukojmové dopustili na tom gruntě vejš psaném Martinovi Rouskovi otčímovi jeho škodovati, kteréž podle rejstříku dlužného povinni jsou jemu to ku právu složiti.
A mimo tu summu hotovú zůstává na tom gruntě 31 Kuby Němcového od letha [15]94 při Vánocích po 4 R 45 R dopláceti.
Více témuž Jírovi sirotku náleží na gruntě Jana Šubele
30 R. Ty jak jemu jíti mají, při grunthu 52 knihami purkrechtními novými se spravíš.
Summa všeho, což tomu sirotku náleží, učiní 112 R 7 ½ gr.

Letha [15]94 přijato od Kuby Němcovýho za grunth peněz purgkrechtních do truhlice 4 R.
Ty sou vydány Jírovi s[irotku] napřed psanému.
f 37b
Letha [15]94 přijato na vyšlou spravedlnost 5 R.
Těch 5 R jest vydáno Jírovi na díl jeho.
Témuž Jírovi napřed psanému odvedeno odvedeno na vyšlou spravedlnost jeho 11 R 15 gr, kteráž Jakubovi nebožš[tíka] Mathouše Jarošových sirotku zběhlému náležela.
Více odvedeno na vyšlou spravedlnost témuž sirotku 6 R
7 ½ gr, kteréž náležely Janovi, sirotku zběhlému nebožštíka Šebesty Smolinského.
Více odvedeno témuž sirotku na vyšlou spravedlnost jeho
5 R, kteréž náležely Bětě, sirotku zběhlému nebožštíka Martina Karase.
Ta všeckna spravedlnost odvedená jak se jemu vyplniti má, o tom při tychž jmenovaných sirotcích položeno najdeš.
Spravedlnost sirotka Šebesty Smolinského se z gruntu Kubiše Porubského vyplniti má.
Letha [15]95 přijato od Kuby Němcového za grunth 4 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Téhož letha [15]95 přijato podle odvodu po Jakubovi n[ebožtíka] Matouše Jarošových 1 R.
Jest vydán Jírovi na díl jeho.
Letha [15]96 přijato od Kuby Němcového za grunth 4 R.
Ty sou dány Jírovi sirotku.
Letha [15]97 přijato po Jakubovi podle odvodu 1 R.
Sou dány Jírovi na díl jeho.
f 38a
Letha [15]98 přijato za grunt od Petra Štyrletého na místě Kuby Němcového 3 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho do Vrbky. Nejsou dány.

Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Petra Štyrletýho za grunt 3 R.
Z dílu Jírového dáno Mikulášovi Jančovému do Kuželového dluhu, což mu za volka dlužen zůstal 2 R.
Též z jeho dílu dáno Václavovi Královi z Vrbky, co za něj slíbil za zranění člověka a své dáti musil 4 R. Zůstává se ještě dodati 8 R.
Přijato z statku n[ebožtíka] Matouše Jarošového podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Petra Štyrletého za grunt 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Petra Štyrletého za grunt 3 R.
Ty sou vydány Václavovi Královi z dílu Jírového, což za něj slíbili za zranění člověka, letoší 3 R a lonský 3 R, což učiní 6 R.
A Jíra jim 1600 své dal 2 R. A tak jest doplaceno.
Jírovi dáno na díl jeho hotových peněz 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Petra Čtyrletého za grunt 3 R.
Ty sou dány Jírovi na díl jeho, které přijal Bernart za dluh jim za ovce.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Petra Čtyrletého za grunt 3 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Z statku n[ebožtíka] Martina Karasového podli odvodu po s[irotcích] zběhlých přijato 2 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Petra Čtyrletého za g[runt] 3 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Z statku n[ebožtíka] Martina Karasového podle odvodu přijato 1 R.