Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

140 Sirotci nebožtíka Matěje Fulneckého

f 303a
Letha 1596

Jest jich trý, kterejchž jména jejich se neví.
Ti sirotci v Slizku se přechovají, neb se oni tam zrodili.
A Margeta mateř jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Štěpánovýho 21 R 15 gr. Ty se jim pokládati mají po 3 R.

Letha [15]96 položil Jíra Štěpánů 3 R.
Z toho dáno za dluh nebož[tíka] Fulneckého Bratru Petrovi
1 R.
Bratru Pavlovi též dáno 1 ½ R.
Za desky na truhlu k pohřebu 7 ½ gr.
A od pohřebu též dáno 7 ½ gr.
Letha [15]96 přijato od Jíry Štěpánovýho do truhly 1 ½ R.
Letha [15]97 přijato od Jíry Štěpánového 1 ½ R.
Letha [15]98 přijato za grunt od Jíry Štěpánového 1 ½ R.
Dáno Jírovi Hulínskýmu za dluh jeho 1 R 20 gr ost[atní].
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z gruntu Martina Dodkova 1 R 15 gr.
Více přijato za ten grunt 1 R 15 gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina Dodka za g[runt] 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Martina Dodkova za grunt 2 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Martina Dotkova za grunt 1 R.
Markytě dáno na díl její hotových 3 R.
Zuostává se jí dodati 1 R 6 gr 1 ½ den.
f 303b
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Martina Dotkova za grunt 2 R.
Markytě dodáno ostatek spravedlnosti jí na díl náležité 1 R 6 gr 1 ½ den.
A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Martina Dotkova za g[runt] 2 R.
Sirotci svrchu psaní zemřeli a spravedlnosti po sobě zanechali 14 R 7 gr 5 den. Ta spravedlnost s těch sirotků na Jana Fulneckého strejce jejich podle práva připadla. Kteráž se nachází na těchto věcech níže psaných:
Na gruntě Martina Dotkového 3 R 15 gr.
Za Jeho [Mil]ostí Pánem vypůjčených peněz 10 R 12 gr 5 den.

Letha 1608 za purgmistra Daniele Třískala přijato z důchodův panských na dluh Jeho [Mil]osti Páně 10 R 12 gr
5 den.
Ty přijal Jan Fulnecký, strejc těchto sirotků, nápadu po zemřelých sirotcích.
Od Václava Gejdoše přijato za grunt 1 R.
Ten přijal Jan Fulnecký nápadník.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od Václava Gejdoše za grunt 2 R.
Ty přijal Jan Fulnecký nápadník.