Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

142 Sirotci nebožtíka Jana Petlejcha

f 306a
Letha [15]96

Jest jich štvero: Kateřina, Manda, Martin, Bartoš.
Kromě mateře jejich, kterouž Bartoš syn její do smrti dochovati a každého roku jedny hony žita neb rži, též hony ovsa doosívati má.
Vyhledalo se těm třem sirotkům kromě Bartoše, kterejž souc na gruntě neboštíka otce těch sirotků, spravedlnosti 30 R. Ty platiti má od letha [15]97 po 2 R.

A letha [15]96 položil Bartoš za grunth 3 R.
Z toho dáno Martinovi 1 R.
A Mahdě dáno též 2 R.
Item Kateřina ta jest v díle svém přijala včely devatery v 10 R.
A tak ona tu nic nemá.
A Bartoš bratr jejich nebude povinen toliko Martinovi a Mahdě vyplniti 17 R.
Letha [15]97 přijato od Bartoše Petlejcha za grunth 3 R.
Letha [15]98 přijato od Bartoše Petlejcha za grunt 3 R.