Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

145 S[irotci] n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala

f 310a

Jest jich tři: Kateřina starší, Kateřina mladší, Jakub a Kateřina matka jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku Řehořovým 20 R.

Letha [15]97 přijato z gruntu Řehořovýho 2 R.
Ty sou vydány mateři těch sirotků.
Letha [15]98 přijato z gruntu Řehořo[vého] ut s[upr]a 1 R.
Ten jest vydán na Vrbovce za dluh n[ebožtíka] otce jejich za oves, má se ze všech dílů porážeti.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za g[runt] od Řehoře 1 R.
Ten jest dán za dluh n[ebožtíka] otce jejich na Vrbovce.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Řehoře za grunt 1 R.
Ten přijala Kateřina, mateř toho sirotka.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Řehoře za grunt 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Řehoře za grunt 1 R.
Ty přijala Kateřina mateř na díl svůj.
Kateřině starší dáno na díl její 1 R.
Zuostává se jí ještě dodati dílu jejího i po Jakubovi, b[ratru] jejím zemřelém 5 R 22 ½ gr.
Ty jest prodala Řehořovi za hotových 1 R 7 ½ gr.
A tak díl svůj zouplna přijala.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Řehoře za grunt 1 R.
Ten přijala Kateřina mateř.
Kateřina mateř prodala Řehořovi ostatek spravedlnosti své
5 R 7 ½ gr za hotových 1 R 10 gr.
A tak tu nic nemá.