Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

146 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Huňky

f 311a

Jest jich dvý: Jíra a Martin.
Ti u Daniele Blanaře jsú v Javorníku.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě Jana Zámečníka 14 R. Ty se jim pokládati mají od leta 1600 po 2 R.

Letha [15]98 přijato z gruntu Jana Zámečníka 2 R.
Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] otce jejich, což se z regimenu našlo 1 R.
A Holomkovi Židu za dluh dáno též 1 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za grunt od Jana Zámečníka 2 R.
Z toho dáno Holomku Židu za dluh 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z gruntu Jana Zámečníka 1 R.
Ten jest dán za dluh n[ebožtíka] otce těch sirotků dluhu za žito do peněz sirotčích, kterýž se z regimenu našel.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jana Zámečníka za g[runt] 15 gr.
Ty sou vydány do peněz míšených sirotčích na dluh otce jejich.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jana Zámečníka za g[runt] 1 R.
Z toho dáno do peněz míšených na dluh otce těchto s[irotků] a tak doplacen ten dluh 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana Zámečníka za g[runt] 2 R.
Ty přijali nápad[níci] Holomkovi. Zuostává jemu ještě dodati 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Šidlákového Srnového přijato od Janka Zámečníka za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Holomkový[m] nápad[níkům] ost[atní] 15 gr.
f 311b
Jakož náleželo Jírovi a Martinovi oběma společně spravedlnosti jeho 6 R 15 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlých jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo vyšlé spravedlnosti, která za Jeho [Mil]ost Pánem na dluhu zuostávala 3 R, ostatek Pánu po letech jíti má. Act[um] letha 1610 za purgmistra Jiříka Žilky.