Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

149 S[irotci] n[ebožtíka] Tomáše Srnového

f 316a

Jest jich štvero: Kateřina, Zuzanna, Jíra, Mikoláš a Kateřina matka jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Kuchyňka 9 R. Ty sou peníze poslední.
A mimo to ještě těm s[irotkům] náleží spolu z mateří jejich na vinohradě v Dolní hoře, kterejž Jan Kuchyňka otčím jejich koupil 50 R.
Z toho se předně z těch 50 R zaplatiti má nápadníkům Jana Srny 6 R 5 gr 2 den.
Summa toho statku čistého mimo těch 6 R 5 gr 2 den 52 R 4 gr 5 den.

Letha 1598 přijato za vinohrad od Jana Kuchyňky 3 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Kuchyňky za vinohrad 3 R.
A mimo to týž Jan Kuchyňka dílu sobě po manželce své Kateřině na tom vinohradě srazil 10 R. Ty se jemu za položené jich vypisují.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Kuchyňky za vinohrad 1 R.
NB. Náleží těmto sirotkom z statku n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně Srnovej, tetě její, což jim přišlo 4 R 24 gr. Ty mají jim z toho statku docházeti.
Na to přijato hotových 1 R 14 gr 1 ½ den.
Ty sou dány na chování sirotkuov malých.
f 316b
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato z statku n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně 1 R 10 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato z statku n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně 1 R 10 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato z statku n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně 1 R 10 gr.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky od Jana Kuchyňky za vinohrad přijato 6 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Kuchyňky za vinoh[rad] přijato2 R.
Ty jsou dány Kateřině na díl její.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Kuchyňky za vinohrad přijato 3 R.
Z toho dáno Kateřině do Blatničky 1 R a na s[irotky] zanecháno 2 R.
Ty 2 R obrácené k ruce JM Páně po Jírovi a Mikulášovi sirotcích zběhlých a své vůle užívajících.

Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato od Jana Kuchyňky za vinohrad 2 R.
Z toho dáno Kateřině do Blatnice 1 R a k ruce JM Páně po sirotcích zběhlých obrácen 1 R.
A jakož zůstávalo za JM Pánem těmto sirotkům vyšlé spravedlnosti 13 R, ta jest sražena po Jírovi a Mikulášovi sirotcích zběhlých.