Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Sirotci ne[božtíka] Martina Morúsa

f 39a

Jest jich štvero: Mikuláš, Markéta, Kuna a Běta, ty jsou vdané, Mikuláš a Markéta ti bez proměnění stavu svého zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému mimo prvnější vybrání i po ne[božtíku] Janovi, bratru jejich zemřelém, toto:
Item Mikulášovi 13 R 17 gr 5 den.
Item Markytě 13 R 17 gr 5 den 1 víd.
Item Kuně 13 R 17 gr 5 den 1 víd.
Item Bětě 11 R 17 gr 5 den 1 víd.
Summa toho, což jim na díl jejich dodati se má, učiní 52 R 11 gr 2 den.
Ta summa se takto najíti má:
Item hotových při právě, což mimo zaplacení dluhův po ne[božtíku] otci těch sirot[ků], zůstává 31 R 26 gr 1 den, i z vinohradu Hanouskovu podle zápisu rejster horenských v listu 10.
Item na gruntě Jana Morúsa podle zápisu knih nových purkrechtních 14 R 15 gr 1 ½ den. Ty všecky sou zadržalé.
Item na gruntě, kderý drží Daniel Buček, zůstává ještě dopláceti 2 R.
Více jim náleží z gruntu Anny Blahovej 4 R. Ty jsou zadržalé, pakli jich komu odvedla, má to ukázati.
f 39b
Summa toho všeho na hotovej summě i napřed psaných osobách 52 R 11 gr 2 den.

Letha [15]94 položil Jan Morous na zadržalé peníze 7 R
15 gr.
Z toho jest dáno Kuně na díl její 3 R 22 ½ gr.
A Bětě též dáno na díl její 3 R 22 ½ gr.
A mimo to více položil sirotkům peněz zadrželých Jan Morús otčím jejich za grunth svůj již ostatních 7 R 1 ½ den.
Ty jsou do truhlice sirotčí složeny.
Těm napřed psaným sirotkům se odvozuje na spravedlnost jejich vyšlou 34 R, kteráž náležela Janovi, sirotku zběhlému nebožštíka Martina Srnových. Ty jak jim jíti mají, při tychž sirotcích nebožštíka Srny o tom položeno najdeš.
Letha [15]95 přijato z statku Martina Srnového po Janovi sirotku zběhlém podle odvodu 3 R.
Dáno Kuně na díl její 5 R 21 gr.
Z statku Martina Srnového letha [15]96 přijato 2 R.
Více přijato z statku Martina Srna 2 R.
Z toho dáno Mikolášovi na díl jeho 4 R.
Bětě dáno na díl její, kteréž Morús přijal 1 R.
Letha [15]97 Mikolášovi dáno na díl jeho 5 R.
Od vkladu do rejster toho statku dáno Václavovi 16 gr
4 den.

Bětě též dáno na díl její 2 R.
Kuně též dáno na díl její 6 R 13 gr 3 den.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku n[ebožtíka] Martina Srnových podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 6 R.
Z toho dáno Mikulášovi na díl jeho 2 R 4 gr 4 den.
A na Kuně sestře její, což přebrala, je[mu] odvedeno 2 R
9 gr.
A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
f 70a
Téhož leta ut s[upr]a přijato z statku n[ebožtíka] Martina Srnového podli odvodu ut s[upr]a po s[irotku] zběhlým 11 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Jíry Ševčíka za grunt na místě Daniele Bučka 1 R.
Bětě dodáno ostatek spravedlnosti dílu jejího peněz hotových 4 R 25 gr 2 den.
A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Markytě dáno na díl její hotových peněz 7 R 5 gr.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jíry Ševčíka za grunt ostatní 1 R.

Sečtení tohoto statku:
Markytě zuostává se dodati dílu jejího mimo prvnější vyzdvižení 6 R 12 gr 5 den 1 v.
Ty jí náležejí v statku n[ebožtíka] Martina Srnova podli odvodu po s[irotku] zběhlým.