Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

150 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Kopřivy

f 317a

Jest jich trý: Martin, Kateřina a Jan, Zuzanna mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě a achteli vinohradu, kterejž otčím těch s[irotků] ukoupil 50 R. Na to jest položeno od otčíma jejich za týž statek 2 R. Ty jest matka na díl svůj přijala.
A dílu sobě na gruntě Pavel Mlynář manžel Zuzanin porazil 11 R 22 ½ gr.

Příjem a vydání:
Letha 1603 a 1604 přijato od Ondry Tesaře za g[runt] dvoje peníze po 1 R – 2 R.
Ty sou dány Martinovi na učení řemesla.
Zuzanna mateř zemřela a díl její připadl na Martina, Kateřinu a Jana dítky její, totiž 11 R 22 ½ gr.
Vinohrad v Dolní hoře prodán Vaškovi Hobžovi za summu 30 R bez závdanku, platiti má od letha 1608 podle ourody po 2 R.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového přijato od Vaška Hobže za vinohrad lonských peněz 1 R.
Z toho dáno na díl Kateřinin 10 gr.
Kateřinin muž prodal na tomto vinohradě díl manželky své Vaškovi Hobžovi sunmmy 9 R 20 gr za 7 čtvrtí žita.
A tak ta Kateřina na tom vinohradě nic více nemá.