Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

151 S[irotci] n[ebožtíka] Víta Zháňala

f 319a

Jest k tomu kromě Václava a Mikuláše, kteříž svou spravedlnost prodali, a Martina a Jíry ženatých, jeden sirotek jménem Pavel.
Vyhledalo se tomu Pavlovi samému spravedlnosti na gruntě 104 v Městečku, na kderémž Martin Rabáček jest 29 R 12 gr. Ty jemu jíti mají od leta [15]97 po 2 R.

Letha [15]97 a [15]98 přijato z gruntu Martina Rabáčka peněz ročních 2 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z gruntu Martina Rabáčka 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina Rabáčka z jeho gruntu 2 R.
K ruce J.M. Páně vyzdviženo po Pavlovi s[irotku] zběhlým
6 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato z gruntu Martina Rabáčka 1 R 15 gr.
Ty sou přijaty k ruce panské po si[rotku] zběhlým.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina Rabáčka za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Pavlovi 1 R.
A k ruce panské po Pavlovi zběhlém přijato 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato z grunthu Martina Rabáčka 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato z gruntu Martina Rabáčka 2 R.
Pavlovi dáno z dílu jeho ty 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Mikuláše Rabáčkova za g[runt] 1 R.
Ten 1 R přijal Pavel na díl svůj.
K ruce J.M. Páně po Pavlovi sirotku zběhlým přijato 2 R.
f 319b
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od Mikuláše Rabáčka za grunt 3 R.
Ty přijal Pavel na díl svůj.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Mikuláše Rabáčka za grunt 2 R.
Přijal je Pavel na díl svůj.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše Rabáčka za g[runt] 1 R.
Přijal je Pavel.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Rabáčka přijato za grunt 1 R.
Ten jest vydán Pavlovi na díl jeho.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Rabáčka přijato za gr[unt] 1 R.
Z toho vydáno Pavlovi Víta Zháňalového 1 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Mikuláše Rabáčka za gr[runt] 1 R.
Ten 1 R jest vydán Pavlovi.