Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

152 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Třískala

f 321a

K tomu statku jsou sirotci čtyři, totiž Kuna, Dorota, Martin, Šimek a Zuzanna mateř jejich pátá.
Našlo se jim spravedlnosti náležité na gruntě 125 v Městečku, kterýž drží Jan Rabas, summy 25 R. Ty jim jíti mají od letha 1598 po 1 R.
Rukojmě při gruntě jsou zapsáni.
O jiné spravedlnosti aby kde býti měla, věděti se nemůže.

Příjem a vydání:
Letha 1598 přijato závdanku za grunt od Jana Rabase 2 R.
Ty sou vydány za platy Jeho [Mil]osti Páně a na jiné dluhy, kteréž se našly.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Rabasa za grunt 1 R.
Též přijato z statku neboštíka Jana Martinového podli odvodu po s[irotku] zběhlým 1 R.
Zůstává se ještě toho odvodu vyplniti od leta 1600 po 1 R – 18 R.
Letha 1600 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jana Rabasa za grunt 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jana Rabasa za g[runt] 15 gr.

Tento statek jest prve napsán na listu 139 napřed.