Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

153 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Hafrového

f 322a

Jest k romu sirotků čtvero: Jan, Manda, Václav, Mikuláš a Zuzana mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 114 Jíry Petrášového na Závodí náleží jim od letha [15]98 11 R. Ty jim jíti mají od letha [15]99 po 1 R.
Na vinohradě v Ležhoře, který drží Bartoš Soukopů z Kuželového, náleží 16 R. Ty jim půjdou, když jiní což na něm mají svou spravedlnost vyzdvihnou, po 2 R, jakž zápis v rejstřích horenských v listu 173 ukazuje.
Summa toho statku učiní 27 R.
O více spravedlnosti aby jim kde náležeti měla, věděti se nemůže.