Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

155 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Pejhového

f 326a

Jest jich k tomu čtvero: Lida, Kača, Jíra, Jan a Dorota mateř jejich pátá.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 12 Jana Hlavy zaplatceného 30 R.
Vinohrad v Starej hoře zaplatcenej za 40 R.
Summa toho statku učiní 70 R.
Dluhův žádnejch není.
Tu summu dělíc na 5 dílů, dostane se každému na díl jeho po 14 R.
Dorota mateř sobě na gruntě a vinohradě dílu svého srazila 14 R.
Zuostává doplátceti sirotkům svým 56 R. Ty platiti má od leta [15]99 po 6 R.

Příjem a vydání:
Leta [15]99 závdanku přijato od Jana Hlavy z gruntu 4 R.
Z toho dáno písaři od vložení statku do rejster 18 gr.
To se má ze všech dílů poraziti.