Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

156 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Benedíkového

f 328a

Jest k tomu sirotků trý: Dorota, Kateřina, Martin a Anna mateř jejich čtvrtá.
Našlo se jim spravedlnosti na gruntě 74 Martina Lukšového, otčíma těch sirotků, a na vinohradě v Klučové hoře, kderej j[es]t z gruntu prodaný, summy 350 R.
To dělíc na čtyri díly, dostane se každému na díl jeho po 87 R 15 gr.
Martin Lukšů na místě Anny manželky své dílu svého sobě na gruntě a vinohradě srazil 87 R 15 gr.
A tak mimo poražení dílu manželky své zuostává sirotkům svým doplátceti 262 R 15 gr, platcením od leta [15]99 po 10 R.
Z tej summy náleží sirotkům jednomu každému na díl jeho toto:
Dorotě 87 R 15 gr.
Kateřině 87 R 15 gr.
A Martinovi 87 R 15 gr.
Summa toho, což se těm sirotkům na díly jejich vyplniti má, učiní 262 R 15 gr.
A tak se summa sirotčí zouplna nachází.

Příjem a vydání:
Leta [15]98 přijato závdanku od Martina Lukšového za statek 20 R.
Z toho dáno písaři od rozdílu a vložení statku do rejster
2 R 15 gr.
To se má ze všech dílů poraziti.
f 328b
Dorotě na díl její dáno 8 R 22 ½ gr.
Martinovi též dáno 8 R 22 ½ gr.