Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

157 S[irotci] n[ebožtíka] Matouše Kolacije

f 331a

K tomu statku j[es]t trý sirotků: Pavel, Martin, Barbora, kromě Jana a mateře jejich, kteří sou podli kšaftu vinohrady vyděděny.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Grunt s rolí za summu 150 R.
Na gruntě 5 Václava Tučka na Závodí zaplatceného 9 R 15 gr.
Na vinohradě Macka Moškorových v hoře Slavkov[ské] 26 R.
Hříbě jedno a svinský dobytek za 3 R 15 gr.
Obilí 18 měřic rži po 15 gr za 9 R.
Peněz hotových 9 R.
Summa toho statku 207 R.
To dělíc na 3 díly,, dostane se každému na díl jeho po
69 R.
A mimo ten rozdíl zuostává obilí nemlátceného několiko kop, to když se vymlátí a zprodá, což na ty 3 svrchu psané sirotky přijde, k tomuto statku se přiložiti má.

Ta summa sirotčí nachází se na těchto níže psanejch věcech:
Na gruntě Jana, bratra těch sirotků, kterejž j[es]t za živnosti otce svého z statku jeho vydělen 150 R.
Též za svině a hříbě dlužen 3 R 15 gr. Ty má položiti při posudku příštím leta [15]98.
Na gruntě Václava [Tučka] 9 R 15 gr, platcením od leta [15]98 po 2 R.
Na vinohradě Macka Moškorových 26 R, platcením od leta [15]99 po 2 R.
f 331b
Dluhu na Zuozaně, mateři těch sirotků, za obilí 9 R, platcením od leta [15]98 po 2 R.
Též ona peněz hotových jí půjčených dlužna 6 R 15 gr. Ty položiti má při posudku příštím leta [15]99.

Příjem a vydání:
Leta [15]98 přijato závdanku od Jana za grunt 4 R.
Od Václava Tučka za grunt na Závodí 2 R.
Peněz hotových přijato 2 R 15 gr.
Ty sou vydány Pavlovi a Barboře na díly jejich na šaty.
Písaři od vložení statku do rejster dáno 2 R.